Výpravná budova železničnej stanice a vodojem


Výpravná budova železničnej stanice a vodojem

 

Po vzniku ČSR v roku 1918 sa Kúty ocitli na hlavnej železničnej trati nového štátu spájajúcej Prahu s Bratislavou. Zvýšený objem prepravy nákladov a osôb vyžiadal si stavbu novej výpravnej budovy a ďalších stavieb slúžiacich technickému zabezpečeniu dopravnej obslužnosti, ako vodojem a budovu depa. Proces výstavby výpravnej budovy v Kútoch bol pomerne zdĺhavý a od počiatočných návrhov po samotnú realizáciu uplynulo desať rokov.

Prvý náčrt pochádza už z roku 1920 a pomerne rozložitá budova tvaroslovne vychádzala z architektúry Dušana Jurkoviča. Pri ďalších dvoch prepracovaných návrhoch z rokov 1923 a 1926 došlo k redukcii zastavanej plochy a úspornejšie bola poňatá aj fasáda s minimom drevených prvkov ľudovej architektúry oproti pôvodnému náčrtu. Definitívne bol však schválený až štvrtý návrh, ktorý vypracoval odbor pozemných stavieb Ústrednej stavebnej správy pri Ministerstve železníc na čele s Ing. Kulhavým. Podpivničená budova mala tri podlažia, zo strany od koľajiska rozsiahle kryté nástupište, v ľavej časti reštauráciu II. a III. triedy so zázemím, v strede vestibul, čakárne I., II. a III. triedy, a napravo miestnosti vlakových čiat, kanceláriu prednostu, dopravnú kanceláriu, priestory pošty a WC. Nadzemné podlažia zaberali byty železničných zamestnancov. Tie boli prístupné schodiskom zakomponovaným do veže so stanovou strechou prístupnou z uličnej strany. Hlavný vstup do vestibulu je dekorovaný polstĺpmi s polkruhovými hlavicami. Pre celú fasádu budovy je charakteristické okrem veže členenie pásovým režným tehlovým murivom, strecha členená drevenými štítmi inšpirovanými ľudovou architektúrou a výzdobnými rondokubistickými detailami. Stavebné práce začala 4. apríla 1928 realizovať na základe úspechu vo verejnej súťaži firma Ing. B. Matuna z Bratislavy s rozpočtom 630 553,- Kč. Do užívania bola stavba odovzdaná 11. januára 1930.
V obdobnom duchu je poňatá aj budova vodojemu. Monumentálnej architektúre dominuje tehlové murivo vysokého sokla štvorcového pôdorysu, na ktorom je umiestnená valcová nádrž podopretá konzolami so svetlou omietkou ukončená kupolovou strechou s vežičkou. Jeho výstavba prebiehala v rokoch 1931 – 1934.

 

Príbeh

"Výpis z pamětní Knihy za rok 1936.

Novým jízdním řádem zaveden nový pár rychlíku motorových na trati Bratislava – Praha, (175/176) průměrnou rychlostí 110 km/hod, tak že tuto trať projede za 4 hod 51 min. V novém jízním řádu bude snad rychlost ještě zvýšena. Vlaky nazvány „Slovenská strela“ a těší se u cestujících velké oblibě.
Dne 1. XI. Projížděl zdejší stanicí na okružní cestě naši republikou rumunský Král Carol II. Všechny stanice byly vyzdobeny vlajkami v obou státních barvách. Také květinové výzdoby přes pokročilou dobu roční bylo hojně použito. Průjezdu byla přítomna i zdejší školní mládež v národních krojích. Škoda, že nepříznivé počasí tuto slavnost obou sbratřených národů v Bratislavě značne omezilo."

 

Railway dispatcher building and Water Tank Tower

 

After the formation of Czechoslovakia in 1918, Kúty was on the main railway junction of roads to Prague and Bratislava. Since the number of transported passengers and charges raised, it was necessary to widen the rail yard, to build technical buildings and also new dispatch building. However building plans for new dispatch building come from 1920, 1923, 1926 and 1928, it was actually built only according to the last one. Building was completed in January 1930. It had three floors and covered platform from the rail yard side. On the first floor, at the left side there was restaurant for 2nd and 3rd class, in the middle there was an entrance hall and waiting room for 1st, 2nd and 3rd class and on the right side there were rooms of train crew, office of station master, post office and rest rooms. On the upper floors, which were latticed on the facade with brickwork, the flats of railway employees were situated.
Water Tank tower was built in 1931-1934 in similar architectonic style.

Ďalšie fotografie

Sprievodca obcou Kúty 2017

 
 

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: