Pomník Andreja Radlinského


Pomník Andreja Radlinského

 

Mohutný pieskovcový pomník osadený na vyvýšenej kocke z umelého kameňa je symbolicky umiestnený pred farským Kostolom sv. Jozefa v centre obce na križovatke ciest na Brno, Bratislavu, Holíč a Senicu. Samotná kompozícia sochárskeho stvárnenia v nadživotnej veľkosti je pomerne zložitá. Predstavuje ju sediaca postava dlhovlasého starca v čižmách a halene s otvorenou modlitebnou knihou, ku ktorému sa vinie sprava bosé dievčatko v ľudovom odeve. Nad nimi dôstojne bdie pomerne vysoká postava v kňazskej reverende s ľavou rukou na pleci starca a pravou držiacou noviny, predstavujúca Andreja Radlinského. Na zadnej strane podstavca pomníka je umiestnená mramorová tabuľa s nápisom: „TENTO POMNÍK JE VYBUDOVANÝ OBEŤAMI SPOLKU SV. VOJTECHA, MIESTNEJ OBCE KÚTY, PRÍSPEVKAMI KÚTSKYCH RODÁKOV ŽIJÚCICH VO VIEDNI A V AMERIKE A PODPOROU SLOVENSKEJ KRAJINY 1930.“

K odhaleniu sochy prišlo 20. júla 1930 pri príležitosti 60-teho výročia založenia Spolku Sv. Vojtecha. Autorom sochárskej kompozície bol akademic-
ký sochár Andrej Kováčik. S vybudovaním pomníka sa rátalo od roku 1928. Celkové náklady dosiahli sumu 88 500 Kč. Na financovaní sa podieľal Spolok Sv. Vojtecha, Obec Kúty, Slováci z Viedne a USA, časť peňazí pochádzala z darov súkromných osôb, zbierky vo Viedni a zbierok Andreja Hlinku a Ferdiša Jurigu. Na samotnom akte slávnostného odhalenia sa zúčastnilo viacero významných osobností náboženského, politického a kultúrneho života vtedajšej doby. Slávnostnú sv. omšu celebrovali banskobystrický biskup Marián Blaha a spišský biskup Ján Vojtašák, prítomní boli senátor Ján Kovalík, poslanec Národného zhromaždenia Štefan Danihel, zástupca krajinského prezidenta Jozef Bellai, generálny vikár trnavskej apoštolskej administratúry Karol Nečesálek, správca Spolku sv. Vojtecha Ján Pöstényi, sochár Andrej Kováčik, za rodinu Milan Radlinský, viceprezident štátneho pozemkového úradu v Prahe, zástupcovia amerických a viedenských Slovákov, ako i predstavitelia učiteľov a kňazov Skalického okresu. Súčasťou slávnosti bolo aj cvičenie Západoslovenskej orolskej župy. Starostlivosť o pomník prevzala obec v osobe starostu Matúša
Héska.

Príbeh
„Výkaz milodarov na pomník Dr. Radlinského. Sbierka Andreja Hlinku 1950 Kčs; základina Dr. Ferdiša Jurigu 1545 Kčs; Sbierka v r. 1926 Kčs 150; Úverkový
spolok Šaštín Kčs 300; Západoslovenská orolská župa Kčs 1000; Florián Tománek Kčs 150; P. Pavlačka Kčs 500; Dr. Viktor Ravasz Kčs 100; Matej Ralbovský Johnsown N. J. Kčs 100; Slovenská katolícka Jednota Viedeň Kčs 3000; Dr. J. Michálek, kanonik v Bratislave Kčs 100; Štefan Pukančík, farár v Brockom Kčs 600; Imrich Tomeček, správca školy Kčs 100; obec Kúty Kčs 5000; obec Brocké Kčs 100; Úverkový spolok Šaštín Kčs 500; Dr. Matej Hések, profesor Skalica Kčs 200; Slov. ľudová banka, Bratislava Kčs 200; Úverné družstvo pre Kúty a okolie Kčs 1500; Obec Kuklov Kčs 500; Mons. Ján Pöstényi, správca Spolku sv. Vojtecha Kčs 500; Dr. Štefan Hések, farár Udavské Kčs 200; Karol Medvecký, Bojnice Kčs 200; Dr. Gustáv Košík, redaktor Kat. Sokola Kčs 1000; Vendelín Palkovič (Pytlík), náčelník kat. Sokola Amerika, rodom z Kútov, Kčs 1000; Rev. Pánik Kčs 1000; Jednota Orla Holíč Kčs 200; Pavel Blaho, kanonik Bratislava Kčs 200, Sbierka vo Viedni Kčs 3553.“

 

Memorial of Andrej Radlinský

 

Memorial of Andrej Radlinský, made of sandstone, stands in the centre of the village in front of the Church of St.Joseph. A sculptural composition in over
life-size depicts an elderly man from Kúty, sitting with prayer-book in his hands and a small girl nestling close to him. Over them, the figure of Andrej Radlin-
ský, in a long robe holding a newspaper in his hands, keeps ward. The author of the statue is academic sculptor Andrej Kováčik. Memorial was unveiled on
20th of July in 1930 and the maintenance over it was taken by Municipality of Kúty. Funding of the memorial was realized through Association of St. Vojtech,
Municipality of Kúty, Slovaks from Vienna and USA, public collections and gifts from people.

Ďalšie fotografie

Sprievodca obcou Kúty 2017

 
 

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: