Kútsky dom a stodola


Kútsky dom a stodola

 

V 19. a zač. 20. storočia sa domy v Kútoch bežne stavali zo surovej veprovej tehly. Vápnom obielený dom mal do ulice 2 mrežované okná a latkovú záhradku, z boku výpustok – žudro. Strešnú krytinu predstavovala v drvivej väčšine slama, až neskôr bola nahrádzaná ohňovzdornou škridlou.

Vnútorné usporiadanie domu korešpondovalo čo najviac s úžitkovými potrebami jeho majiteľov. Dom mal kuchyňu, označovanú v minulosti ako síň, komoru a izbu. V kuchyni býval otvorený komín, a pod ním pec, kde sa varilo, v komíne údilo. V izbe bola kachľová pec – tzv. kamna a okolo nich drevená lavička. Zem bola vymazaná hlinou, ktorá sa posýpala každú sobotu bielym alebo žltým pieskom. Podlaha bola z dosiek, ktoré držal rošt, často s dátumom, kedy bol dom postavený. Z kuchyne – síne bola prístupná komora, odkiaľ sa po schodoch vystupovalo na povalu – húru. Na dvore tvorili príslušenstvo domu maštaľ s komorou, okol na voz, chlievy, hnojiská. Dvor uzatvárali vráta, aby sa hydina z dvora nedostala do humna. Studne bývali spoločné na úžitkovú vodu, pitná voda sa nosila s hákmi zo Studénky alebo Mišárne. Studne boli ohradené, voda sa vyťahovala hákmi, alebo aj vahadlom. Osobitne treba spomenúť stodoly – drevené. V rámci záhorského regiónu ide o konštrukčne osobitný typ, ktorý sa okrem Kútov vyskytuje ešte v Brodskom, Kuklove a Čároch. V Kútoch stávali takéto stodoly vo väčšom počte na Sigeckej ceste, za Lednicami u Obrázka, na Záhumní a u Kapličky na suchých miestach. Kútska stodola má podlhovastý tvar, pokrytá bola slamou, dnes škridlicou, na užších koncoch s jednokrídlovými vrátami, uprostred s mlatovňou z ubitej hliny. Tu sa cez zimu mlátilo zožaté obilie. Boky vymedzené stĺpovou nosnou konštrukciou sa označovali ako úrebrá, povala – holoví. Strecha v koncoch mala štryri nárožníky. Hrebeň strechy sa volal kálenica. Samotná stolica stodoly a dôležité nosné časti boli z tvrdého dreva – dubového alebo agátového, pomúrnice najčastejšie topoľového, konštrukcia strechy a vonkajšie opláštenie borovicového.
O celý areál situovaný „u Floriánka“ s domom rodiny Ondriskovej, datovaným v štíte do roku 1887, ktorý bude postupne doplnený drevenou stodolou rodiny Héskovej z roku 1820 a rekonštruovanej 

v roku 1932, sa stará občianske združenie Pjekné mjestečko. V obci pôsobí od roku 2012 a cieľom jeho činnosti je zachovanie a obnova tradičnej kultúry, zachovanie kútskeho kroja, a starých 

piesní záhorského regiónu, propagácia týchto hodnôt nielen v Kútoch, ale i v rámci Slovenska i susedných štátov a ich odovzdávanie mladšej generácii. V tomto duchu zastrešuje aktivity miestnej krojovej chasy, Mužského zboru Kúcané, ženského zboru a podporuje Detský folklórny súbor Kúcánek. Súbor stavieb kútskeho domu a stodoly poskytuje plnohodnotné zázemie pre takto koncipovanú činnosť a zároveň predstavuje turisticky atraktívny cieľ návštevníkov obce. Združenie má v súčasnosti 50 členov, predsedom – štatutárom je Richard Drška. 

Príbeh

„Kútske dvory (intravilán). Výmera dvorného gruntu, stavebného miesta v obci pre dom, dvor, maštal, stodolu, záhradu, jednej sedliackej usadlosti (sessie) bola stanovená urbárom Márie Terézie (1767). Bol to jedon uhorský hon 1200 štvor. siah. Zemepán nedovoloval, aby sa stavebná plocha domových gruntov rozširovala, pretože sa z tejto plochy neplatil desiatok ani iné žiadne iné dávky. Keď pribývalo ľudí, pomáhali si tak, že široký dvor rozdelili na dva úzke. Neskôr rozdelili spoločný dvor na dĺžku, dvor ostal široký, ale spoločný. Vpredu od ulice boly obytné domy, 4-5 až 10, celá ulička. Vzadu smerom k humnu boly maštale, okole, naproti nim hnoje, chlievy, kurníky. V spoločnom dvore bolo veselo, ale často bývali i zvady. Kútsky dvor má do ulice výjezd, bez brány, je otvorený, pretože má mnoho obyvateľov. Častým otváraním by sa brána skazila a nemal by ju kto spraviť. Jedon by sa spoliehal na druhého.

Jakub Mančík si postavil dom v roku 1871. Čo koštovalo stavanie?

5000 pálených cihel 56 zl. 20 kr.; formanka 20 zl. 20 kr.; vápno 12 zl. 80 kr.; desky na podlahu 32 zl. 30 kr.; rošt a trámy 10 zl. 30 kr.; remesníci 45 zl. 20 kr.; borovička 19 zl. 10 kr.; veprové cihly 8 zl. 10 kr.; dvere a okna 23 zl. 40 kr.; plechy a pánty 7 zl. 50 kr.; sklo do oken 2 zl. 50 kr.; komínové cihly 3 zl. 10 kr.; chléb 14
zl. 50 kr.; odomáš hrebíky 10 zl. 80 kr.; spolu 276 zlatých. Dom stojí podnes, je na Kaniži, má číslo 569, je pod slamou. Dátum 1871 má na rošte.“

 

Traditional Kúty House and Barn

 

The complex of buildings – a traditional house and a barn, gradually built and reconstructed on Bratislavská 210, represents the traditional way of living on the turn of 20th century. House, which front face was oriented to the street, was covered with hay, later with roof tile. It had two windows and a shelter above the door at the side called ’žudro’. At the yard there were animal sheds, a barn with storage room, and a dunghill. Interior structure of the house was quite simple. House had a kitchen – so called ’síň’, a store room and a bedroom, rarely also the
second smaller room. Floor was spread with clay and covered with wooden boards, which were held by wooden grate, very often with the date when the house was built.

Special attention should be dedicated to wooden barns. In Kúty, barns always had oblong shape with a single-wing gate door on the narrower back and a flailing unit for grain at the middle. The lateral parts were marked with pillar construction called ’úrebrá’ and attic was called ’holoví’. Ridge of the roof was called ’kálenica’ Whole complex is under the care of citizen association Pjekné mjestečko. Its aim is to preserve and renew a traditional culture, traditional folk costumes and old songs from the region Záhorie, which they want to promote not only in Kúty but also within the whole Slovakia and in the neighbouring states. Association Pjekné mjestečko has 50 members and it covers the activities of ’Krojovaná chasa’ – group of young girls and boys who practice traditional customs
in folk costumes, Men Choir Kúcané, Women Choir and Children Folklore Ensemble Kúcanek.

Ďalšie fotografie

Sprievodca obcou Kúty 2017

 
 

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: