Nachádzate sa tu

       

Ženská spevácka skupina KÚTNICA

 

Na hodoch ste mneli možnost vidzet aj premiérové vystúpení našého novovzniknutého ženského spjevácého zboru. Dzívčence sa predstavili v pátkovém programje, aj v sobotu na vernisáži na fári.  Ženský zbor vznikeu primárne kvúli obnoveňú tradície čepeňá na svadbách, s kerú už aj začau a nekerí z vás ste ich už mohli vidzet v akcii na pár svadbách :) Keby ste mneli o túto tradíciu  - začepení nevjesty na svadbje záujem, dzívčence určite velice rádzi dojdú. Dúfame, že ich uvidzíme a učujeme, okrem svadeb, aj príležitostne na nejakých domácich kultúrních akciách.  

  

Zpjeváčky:

(zleva: Aneta, Mária, Mária, Ivana, Lubka, Andrea, Mária)

 

sponzori

Mužský zbor Kúcané   

Kontakt :     pjekne.mjestecko@gmail.com

Organizačný vedúci:

Filip Húšťava  +421 908 583 520,

filip.hustava@gmail.com

Umeleckí vedúci:

David Valachovič, Marek Gernát          

Detský folklórny súbor Kúcanek

Kontakt: info@kucanek.sk

Organizačná vedúca:

Ľubomíra Pernecká +421 911 313151,

lpernecka@gmail.com

Umelecká vedúca:

Milica Barkociová