Nachádzate sa tu

       

Kúcanské hody 2017

Pred 300 rokama naši predké posvjecili základní kaméň kosteua v Kútoch. A na počest téjto událosci Kúcani slávjá hody...

300 rokú kosteua zároveň znamená aj menší výročí - 5 rokú od novodobých hodú spojených s krojama v Kútoch! Tento rok teda bude veliký! Spomeneme na históriu a význam budovy kosteua, kukneme si místní pamjecihodnosci a kvalitný kulturní program. Významnost tehoto výročá nás spojiua - proto tyto hody společne organizujú DHZ KútyFK TJ KútyPjekné mjestečko o.z. - Kúty, Farský úrad Kúty a obec Kúty.

Tým, že sme sceli pripravit pro návštevníkú pohodlné, kulturní, ale zároveň tradičné podujací, rozhodli sme sa pro novú organizáciu tehoto víkedu - tén, do si kúpí výhodnú permanentku, bude mnet vstup na muziky a, v Kútoch tradiční, fotbál - v jednej cene!

--------------------------
PROGRAM:
--------------------------

PÁTEK 4. augusta

19:00 za obecným úradém
"A ty kútský kostelíčku" - hodová beseda u cimbálu
účinkujú:
Národopisní soubor Břeclavan
mužáci ze Staréj Brecuavy
Technik - Vysokoškolský umelecký súbor STU
ženský zbor Kúty, mužský zbor Kúcané a chasa Kúty v programje rekonštrukcie staréj kúckéj svadby
--------------------------

SOBOTA 5. augusta

10:00 kosteu sv. Jozefa – svatá omša s procesijú

11:00 – 15:30 sprístupnené památky – farský kosteu svatého Jozefa, kostelní vježa, fára a památná izba Andreja Radlinského, hasičská zbrojnica, zvonica, kaplnka svatéj Anny, kúcký dúm z roku 1887 - múzeum a komunitní centrum v Kútoch

13:30 na fári
"Kúty v obrazoch" – vernisáž výstavy obrazú

16:00 za kosteuem
"Hody, miué hody" – detský program
účinkujú: DFS Studnička z Borského Mikuuáša, DFS zo Závodú, DFS Brodčánek z Brodského, spjeváčky DFS Skaličánek pri ZUŠ Skalica, DFS Kúcánek

19:00 za obecným úradém
Zábava s DH Legrúti

--------------------------

NEDZELA 6. augusta

10:00 kosteu sv. Jozefa – slávnostní svatá omša

17:30 požehnaní u kosteua a sprúvod dzedzinú

za kulturním domem:

Hody s DH Skaličané!
17:45 vítaní cezpolných
19:30 sólo cezpolných
24:00 púnoční sólo
03:00 kúcanská válaná 

--------------------------

PONDZELÍ 7. augusta

11:00 rakvická chasa v Kasíne
14:00 rakvická chasa u Ferú

21:00 za obecným úradém
Zábava s HS Grafic

--------------------------

 

sponzori

Mužský zbor Kúcané   

Kontakt :     pjekne.mjestecko@gmail.com

Organizačný vedúci:

Filip Húšťava  +421 908 583 520,

filip.hustava@gmail.com

Umeleckí vedúci:

David Valachovič, Marek Gernát          

Detský folklórny súbor Kúcanek

Kontakt: info@kucanek.sk

Organizačná vedúca:

Ľubomíra Pernecká +421 911 313151,

lpernecka@gmail.com

Umelecká vedúca:

Milica Barkociová