Občianske združenie Rada školy

Nachádzate sa tu

Občianske združenie Rada školy vzniklo pri Základnej škole Andreja Radlinského v Kútoch v roku 2008.

Ciele činnosti združenia

1. Občianske združenie Rada školy Kúty (ďalej len „združenie“) je dobrovoľné občianske združenie rodičov žiakov Základnej školy Andreja Radlinského v Kútoch, učiteľov a členov Rady školy. Združenie je právnickou osobou.

2. Cieľom združenia je:
a) spolupracovať so základnou školou, materskou školou, s obcou a ďalšími organizáciami a orgánmi verejnej správy pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže,
b) zveľadiť priestory základnej školy a školského dvora a vytvoriť vhodnejšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže,
c) zabezpečiť pestrejšie možnosti a bezpečné priestory pre voľnočasové aktivity detí a mládeže,
d) zvýšiť záujem detí a mládeže o kultúrne, športové, spoločenské a vzdelávacie podujatia určené pre deti a mladých ľudí,
e) spolupracovať s deťmi a mládežou zo všetkých sociálnych skupín a s ich rodinami,
f) pôsobiť preventívne a podporne v oblasti drogových závislosti a kriminality detí a mládeže.

3. Združenie vyvíja nasledovné činnosti:
a) organizuje kultúrne, športové, spoločenské a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, podporujúce rozvoj znalostí, zručností a tvorivosti,
b) organizuje súťaže, výstavy, prednášky a semináre,
c) organizuje víkendové a prázdninové výlety a táborové pobyty pre deti a mládež a ich rodiny,
d) zabezpečuje možnosť aktívne sa zapájať do podujatí združenia zdravotne a sociálne znevýhodneným deťom a mládeži,
e) organizuje predaj darčekových a upomienkových predmetov pre účely združenia a pre charitatívne účely,
f) zabezpečuje finančné prostriedky na zveľadenie priestorov školy a školského dvora a na financovanie podujatí organizovaných školou,
g) organizuje brigády svojich členov na vykonávanie drobných prác pri zveľaďovaní priestorov školy a školského dvora.

4. Združenie na zabezpečenie svojich cieľov nevytvára ďalšie organizačné jednotky.

Priloha: 

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: