Nachádzate sa tu

       

 

Mužský spjevácký zbor KÚCANÉ z Kútú

Neco o nás

Vznikli sme kouem mája 2013, kedy sa z oživenej tradície Kúcanských hodú a z pár jednotlivcú vytvoriua širší partia chuapú, kerí mneli vztah k ludovej pjesničce a mneli záujem neco umjeleckého a citlivého spouem vytvárat. Postupne sa k nám pridali další chuapi a dnes už tvoríme stabilní partiu v počce 12 huasú.

Nesceme spívat nekde zavrítí, iba samí pro sebja, ale krásu ludovej pjesničky sceme ukazovat aj dalším. Protože víme, že citlivo podaná krásná ludová pjesnička má obrovskú siuu. Siuu otevírat čovjeka. V tej pjesničce sa dokáže skovat jemnost ludského citu - smutku, radosci, lásky, bolesci ... Na druhej strane ale nesceme tvorit umjelý, pódiový folklór, ale sceme ludové tradície prenášat do bježného života ludzí skrze organizáciu tradičných slávnoscí v obci. Sceme s ludma žit, sceme s nima spívat a najvíc by sme sceli, keby vjetšina ludzí v našém okouú tak isto jak my pocítiua blízkost kamarádú, partiu, kerá je si schopná pomáhat pri spívaní, ale aj v každodenním živoce. Partiu, v kerej máte radost už iba byt, na kerú sa tešíte a kerá vám po časi začne chýbat ...

S podporú ludzí, jejich daní z obecného rozpočtu a našich vlastních zdrojú sme zrekonštruovali slávnostní mužský kroj, kerý z bježného života vymizeu po první vojne. Okrem kroja sceme a pri každej príležitosci sa snažíme spájat generácie a vytvorit v Kútoch generačnú kontinuitu v prirodzeném místním kulturním a folklorním rytmje.

Organizačne nás zastrešuje občanské združení Pjekné mjestečko, kde sme našli širší skupinu aktivních ludzí a sme rádzi, že sme súčascú partie, kerá si ví pomáhat a sce neco nezištne pro svoju obec urobit.

A Vám, fanúšké, kamarádzi, šeci ludé dobrej vúle, dekujeme za prízeň a podporu!

Filip

 

                                    

 

Spjeváci:

ZLEVA - Filip Húšťava, Stanislav Pribila (Četár), Peter Riška (Pagra), Jozef Hesek (Kusý), Peter Drška, Ondrej Valachovič (Šaulík),  David Valachovič (Úďam), Stanislav Valla, Marek Gernát, Emil Pribyl (Ščecina), Stanislav Polák (Pípa), Richard Drška (Kakla)

Komentáre (2)

Pjekne mjestecko- Oct 03, 2015 11:21 AM Reply

Viac už čoskoro ...

Pjekne mjestecko- Oct 03, 2015 11:21 AM Reply

skuska

sponzori

Mužský zbor Kúcané   

Kontakt :     pjekne.mjestecko@gmail.com

Organizačný vedúci:

Filip Húšťava  +421 908 583 520,

filip.hustava@gmail.com

Umeleckí vedúci:

David Valachovič, Marek Gernát          

Detský folklórny súbor Kúcanek

Kontakt: info@kucanek.sk

Organizačná vedúca:

Ľubomíra Pernecká +421 911 313151,

lpernecka@gmail.com

Umelecká vedúca:

Milica Barkociová