Zvonica


Zvonica

 

V centrálnej časti pôvodného jadra obce (Dedina – Dzedzina), kde na hlavnú cestu dodnes vyúsťuje cesta z Borského Sv. Jura stojí zvonica. Postavená bola, ako svedčí nápis na priečelí, v roku 1826, teda presne 100 rokov po dokončení kostola. V súčasnosti z celého objektu stojí len veža v tvare štvorbokého hranola s fasádou členenou jednoduchými lizénovými pásmi, štyrmi oblúkovito ukončenými oknami, s podstrešnou profilovanou rímsou, zalomenou na mieste slepých hodín a prehýbanou strechou veže. Na južnej strane sú umiestnené slnečné hodiny. Pôvodne vežu dopĺňali po stranách miestnosti slúžiace jedna ako útulňa pre žobrákov, druhá ako krátkodobý žalár, zozadu bolo pripojené skladisko miestnych hasičov. K asanácii týchto častí prišlo v roku 1969. Podľa názoru Mateja Héska, jej predchodkyňou bola zvonica drevená. Oprávnenosť tohto tvrdenia podporuje existencia kamenného kríža pri zvonici, ktorý sa spomína už v zápisnici z vizitácie z roku 1788, a najmä zvon umiestnený aj v terajšej zvonici, dedikovaný sv. Jánovi Nepomuckému, ktorý ulial v roku 1785 bratislavský zvonolejár Ján Christelly. V období pred postavením kostola mala zvonica nezastupiteľnú funkciu. Zvon zvolával veriacich na bohoslužby do susedného Brodského, oznamoval úmrtie v obci, zvonilo sa proti búrke, pri požiaroch, poludňajšie a večerné zvonenie dávalo obyvateľom predstavu o čase a umožňovalo im jeho lepšie rozvrhnutie vzhľadom na ich prevažne poľnohospodárske zamestnanie. Jeho užitočnosť ocenilo ešte i v 20. storočí susedné Brodské. Pri prechode frontu v apríli 1945 tu totiž vyhorela kostolná veža a zničené boli aj zvony. A tak kútsky zvon bol zapožičaný do Brodského. Tu plnil svoju funkciu až do 7. novembra 1948, kedy bola veža opravená, opatrená novými zvonmi a zvon bol slávnostne vrátený do Kútov.

Príbeh
„Matrika kútska hovorí, že 26. apr. 1826 zahynul František Fukar, 40-ročný, nahýbajúc sa zo zvonice. Keďže zvonica bola postavená v tom istom roku 1826, je možné, že nešťastník bol jedon z remeselníkov, murárov, tesárov, alebo dajaký zvedavec, ktorý chcel premerať výšku veže.“

 

Bell-Tower

 

Bell-tower in Kúty was built in 1826 in the centre of the village on the place of its older wooden ancestor, which existence is supported by the bell from 1785, dedicated to Saint Ján Nepomucký and a stone cross from 1788, standing next to the bell tower. From the original building, only the tower has remained. Originally, there were also rooms on both sides of tower that served as a prison and a dormitory for beggars; at the back the fireman’s storeroom was attached. Bell-tower had irreplaceable function, mainly before the church was built.

Ďalšie fotografie

Sprievodca obcou Kúty 2017

 
 

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: