Kupóny školskej imunity

Nachádzate sa tu

Beh pre zdravie 2016 priniesol so sebou novinku v odmeňovaní najlepších bežcov. V kategórii žiaci sa rada školy po dohode s učiteľmi rozhodla špeciálne odmeniť tých, ktorí sa snažili najviac a pre svoju triedu odbehli najviac kôl.

Počet potrebných odbehnutých kôl nebol vopred stanovený, keďže sa nedalo vopred odhadnúť, ako si s tým poradíte. Po ukončení posledného kola a zverejnení výsledkov sme urobili tabuľku, z ktorej je zrejmý počet najlepších bežcov za jednotlivé ročníky.

Nároky sme odstupňovali - prváci dostali hranicu 100 kôl, druháci o 10 kôl viac, t.j. 110, tretiaci 120 atď.. Bežci, ktorí splnili potrebný počet odbehnutých kôl sú v políčkach modrým. V prvom ročníku sme teda odmenili 4 bežcov (1 odbehol viac ako 100 kôl, jeden viac ako 110, jeden viac ako 120 a jeden viac ako 140, t.j. spolu 4 žiaci), v druhom troch bežcov, z tretiakov a štvrtákov nikto neodbehol stanovený počet kôl atď.. Najaktívnejší boli žiaci zo 6. ročníka, kde stanovenú hranicu prekročilo až 9 bežcov.

Odmenou pre bežcov za výborné výsledky sú kupóny školskej imunity. Kupóny je možné využiť na vyučovaní v prípade, ak žiak nemá urobenú domácu úlohu alebo odmietne ísť odpovedať. Platnosť kupónov je do 31. 12. 2016. A tu je zoznam žiakov, ktorí kupóny získali.

Srdečne blahoželáme!

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: