Náš beh 2016

Nachádzate sa tu

Koncom mája usporiadala rada školy už tretí ročník športového súťažného podujatia Beh pre zdravie. Súťaže sa mohol zúčastniť ktokoľvek, kto mal chuť si zabehať a keďže pravidlá povoľujú aj chôdzu, zúčastniť sa mohol naozaj každý. Cieľom bolo nabehať v určenom čase čo najviac kôl a tie mohol účastník venovať jednej alebo viacerým triedam. Trieda, ktorá nazbierala najviac kôl, zvíťazila. Súťaž bola rozvrhnutá do troch dní a počet kôl sa kumuloval.

Tento ročník behu pritiahol rekordný počet účastníkov, v jeden deň sa na bežeckej dráhe na školskom dvore zišlo viac než 400 bežcov. Celkový počet účastníkov počas celého trvania akcie sa vyšplhal na 612. Zloženie bežcov bolo rôznorodé, okrem žiakov a rodičov sa na bežeckej dráhe stretli aj kamaráti, starí rodičia, nechýbali učitelia a náš športovo založený pán farár. O tom, že behu pre zdravie sa mohol zúčastniť každý, svedčí aj účasť našich zdravotne znevýhodnených občanov (vozíčkar a nevidiaci), ktorí obdivuhodne držali tempo s ostatnými.

K dobrej nálade veľkou mierou prispela aj skvelá hudba a takmer ideálne bežecké počasie. Súperenie bolo naozaj napínavé. Priebežné výsledky boli zverejňované na web stránke kuty.media a tak mohli bežci sledovať, ako sa im v jednotlivých dňoch darilo. Aj keď to po prvých dvoch dňoch vyzeralo na jasných víťazov, po poslednom dni behu sa poradie víťazov na prvom stupni mierne zamiešalo. Ako to nakoniec dopadlo môžete vidieť vo výslednom grafe a tabuľkách.

   

Okrem hlavných výhier sme sa rozhodli odmeniť aj najaktívnejších bežcov. Vyhodnocovali sme samostatne kategóriu žiaci -1. stupeň a 2. stupeň, kategóriu učiteľ a ostatných. Okrem individuálnych cien získajú najlepší bežci - žiaci kupón imunity, ktorý môžu použiť na vyučovaní v prípade, že si zabudnú napísať domácu úlohu alebo nebudú chcieť odpovedať. Za ústretovosť pri týchto odmenách ďakujeme našim pedagógom.

Naše poďakovanie patrí tiež Adamovi Mikušovi za ozvučenie, všetkým učiteľom a členom rady školy, ktorí sa podieľali na organizácii akcie a tiež všetkým bežcom za účasť. Fotografie z podujatia a veľa ďalších informácii o priebehu a výsledkoch behu pre zdravie nájdete na webstránke http://kuty.media/beh2016.

Partneri podujatia: OZ Rada školy, ZŠ Andreja Radlinského a Rafaela s.r.o.

Tešíme sa opäť o rok!

Daša Krátka

 

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: