Výsledky behu a štatistiky 2016

Nachádzate sa tu

Ukončili sme tretí ročník Behu pre zdravie a môžeme s radosťou konštatovať, že bol zatiaľ najúspešnejším zo všetkých ročníkov. Pripravili sme pre vás niekoľko štatistík a zaujímavostí.

Behu sa zúčastnilo celkovo 612 bežcov, ktorí spoločne odbehli 31 920 kôl, čo predstavuje približne 7 980 km. Na mape si pozrite, kam by sme spoločne dobehli, ak by sme zo školského dvora bežali štafetu.

Cieľom súťaže bolo nazbierať čo najväčší počet odbehnutých kôl pre svoju triedu. Tento absolútny počet kôl sa prepočítaval na jedného žiaka triedy, aby neboli triedy s nižším počtom žiakov v nevýhode.

Výsledky

 

I. stupeň Trieda Počet kôl na žiaka Výhra
1. miesto 2 B 93.5 triedna opekačka
2. miesto 1 B 90.6 kino
3. miesto 4 B 86.2 šiltovky

 

II. stupeň Trieda Počet kôl na žiaka Výhra
1. miesto 9 A 150.3 triedna opekačka
2. miesto 6 B 145.9 kino
3. miesto 7 B 136.5 šiltovky

 

Účasť jednotlivých tried

100-percentnú účasť dosiahli 5 B, 7 B a 9 A.

Individuálne rekordy

Najlepší tohtoroční bežci v kategóriách žiaci, učitelia a ostatní:

    žiaci I. stupeň - Valentína Galbová, 1 A, 141 kôl - 35.25 km
    žiaci II. stupeň - Filip Kovarovič, 9 A, 321 kôl - 80.25 km
    učiteľ - Jarmila Krajčíková, 53 kôl - 13.25 km
    ostatní - Radoslav Maderič, rodič, 251 kôl - 62.75 km

Pozornosť si tiež zaslúžia títo výborní bežci:

žiaci I. stupeň
        Tomáš Maderič, 2 B, 133 kôl  
        Fabian Šimek, 1 B, 124 kôl
        Stela Ondrisková, 2 B, 123 kôl   
        Ema Kralovičová, 2 A, 120 kôl
žiaci II. stupeň
        Sebastián Matiaško, 9 A, 264 kôl
        Patrik Senko, 6 B, 244 kôl
        Viliam Krátky, 6 B, 238 kôl
        Lukáš Královič, 7 B, 219 kôl
iní
        Pavol Kovarovič, rodič, 218 kôl
        Lucia Rišková, rodič, 208 kôl

Počet odbehnutých kôl všetkých účastníkov celkovo za všetky dni súťaže si môžete pozrieť v tabuľke na konci článku.

Účasť bežcov

Behu sa zúčastnilo celkovo 612 bežcov, z toho 284 žiakov základnej školy. Počet bežcov sa v jednotlivých dňoch zvyšoval, prvý deň prišlo 301 bežcov a posledný prišlo 402 bežcov.

Rozdelenie bežcov

Ako sa podieľali skupiny bežcov na dosiahnutí výsledkov v jednotlivých dňoch. Dá sa konštatovať, že počet bežcov v kategórii kamaráti a iné sa časom zvyšoval a počet žiakov znižoval, čiastočne to je spôsobené aj tým, že niektorí žiaci v ďalších dňoch behali za iné triedy, nie za svoje.

 

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien bude na olympiáde na školskom dvore v piatok 3. júna 2016.

 

VÝHERCOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

 

Individuálne súhrnné výsledky Beh pre zdravie 2016.


Poradie zobrazenia (napr. podľa počtu odbehnutých kôl, podľa mena, podľa triedy atď.) môžete meniť kliknutím na záhlavie tabuľky.

trieda meno priezvisko počet kôl rola priemerný čas kola približný počet km
1a Michal Bartal 6 rodič 00:04:22.1666 1.5
1a Samuel Bartal 5 žiak 00:07:39.6000 1.25
1a Jakub Bartal 3 súrodenec 00:06:43.0000 0.75
1a Mária Bartalová 6 rodič 00:06:47.0000 1.5
1a Vladimír Čechánek 9 rodič 00:07:03.7777 2.25
1a Ema Čechánková 37 žiak 00:05:43.2972 9.25
1a Hana Čechánková 42 rodič 00:05:01.4523 10.5
1a Dominika Dršková 20 iné 00:02:59.6500 5
1a Lucas Gabriš 56 žiak 00:06:51.9107 14
1a Dan Galba 25 súrodenec 00:11:01.9200 6.25
1a David Galba 89 rodič 00:05:03.9662 22.25
1a Valentína Galbová 141 žiak 00:05:12.4113 35.25
1a Zara Galbová 30 súrodenec 00:12:34.5000 7.5
1a Jana Galbová 37 rodič 00:04:04.8918 9.25
1a Nella Horečná 43 žiak 00:09:59.6511 10.75
1a Nela Horečná 46 rodič 00:09:33.9782 11.5
1a Denis Juráček 7 žiak 00:07:24.1428 1.75
1a Ela Komorná 26 súrodenec 00:09:16.1538 6.5
1a Petra Komorná 92 rodič 00:05:14.8695 23
1a Martina Komorná 21 iné 00:02:49.0952 5.25
1a Anton Komorný 15 rodič 00:06:57.2666 3.75
1a Tobias Komorný 101 žiak 00:05:03.3366 25.25
1a Milan Kopiar 13 rodič 00:05:15.0769 3.25
1a Nicolas Kopiar 25 žiak 00:05:49.4400 6.25
1a Juraj Kučera 44 iné 00:02:14.5000 11
1a Klára Malinovská 20 žiak 00:06:13.8500 5
1a Valentína Michálková 23 iné 00:05:08.1304 5.75
1a Martin Novák 16 žiak 00:05:56.0000 4
1a Petra Österreich 18 žiak 00:11:23.0000 4.5
1a Mária Ősterreich 8 rodič 00:05:36.6250 2
1a Juraj Österreich 13 žiak 00:06:03.7692 3.25
1a Nella Palkovičová 55 žiak 00:04:37.0181 13.75
1a Adam Pavelka 30 žiak 00:05:05.3666 7.5
1a Sandra Poláková 35 iné 00:03:00.0285 8.75
1a Lucia Poláková 5 kamarát 00:04:14.8000 1.25
1a Tamara Procházková 9 kamarát 00:06:50.6666 2.25
1a Mária Rosová 9 kamarát 00:06:19.0000 2.25
1a Peter Škrabák 2 kamarát 00:20:31.5000 0.5
1a Jarmila Sofková 21 prarodič 00:05:27.9047 5.25
1a Kristína Šuleková 19 kamarát 00:04:27.4736 4.75
1a Roman Valúšek 9 žiak 00:05:48.8888 2.25
1a Silvia Valúšková 9 rodič 00:06:25.0000 2.25
1a Lea Žilková 61 žiak 00:05:17.8524 15.25
1a Katarína Žilková 37 rodič 00:04:28.2702 9.25
1a,1b,6b Jarmila Sofková 33 prarodič 00:05:28.6666 8.25
1a,2b,4b,6a,6b,7b Milica Barkóciová 24 kamarát 00:06:14.7083 6
1a,2b,4b,6a,6b,7b Norika Valúšková 39 kamarát 00:03:58.0256 9.75
1b Alena Antálková 13 rodič 00:07:53.9230 3.25
1b Katarína Bada 64 žiak 00:07:56.9218 16
1b Leo Herák 30 súrodenec 00:07:24.4333 7.5
1b Denis Herák 73 žiak 00:05:38.2876 18.25
1b Alex Jurica 77 žiak 00:06:05.0519 19.25
1b Pavol Jurica 9 rodič 00:09:17.1111 2.25
1b Vladimíra Juricová 76 rodič 00:05:11.1315 19
1b Emily Juricová 33 súrodenec 00:05:46.7878 8.25
1b Denis Košťál 7 žiak 00:08:39.1428 1.75
1b Natália Kováčová 28 žiak 00:11:04.9642 7
1b Roman Kubina 111 iné 00:02:02.3603 27.75
1b Ela Kucharičová 36 žiak 00:04:09.0277 9
1b Dominika Malíková 49 súrodenec 00:06:35.8571 12.25
1b Renáta Malíková 129 rodič 00:05:29.4418 32.25
1b Mária Némethová 46 rodič 00:04:54.6739 11.5
1b Barbora Némethová 12 súrodenec 00:07:15.5833 3
1b Soňa Némethová 20 žiak 00:08:57.6500 5
1b Anna Ondrisková 37 prarodič 00:07:07.9729 9.25
1b Dominik Palkovič 24 kamarát 00:04:00.7916 6
1b Katarína Palkovičová 17 rodič 00:04:59.8823 4.25
1b Lenka Pavlovičová 2 iné 01:33:33.0000 0.5
1b Timea Pavlovičová 51 iné 00:04:52.8431 12.75
1b Dominik Polák 4 kamarát 00:17:02.7500 1
1b Miriam Poláková 9 kamarát 00:04:03.8888 2.25
1b Tomáš Pribila 25 žiak 00:04:32.6400 6.25
1b Natália Pribilová 23 súrodenec 00:05:09.6086 5.75
1b Martina Pribilová 24 rodič 00:04:55.0000 6
1b Tomáš Procházka 7 kamarát 00:42:44.0000 1.75
1b Peter Procházka 53 kamarát 00:02:56.8301 13.25
1b Ľubica Procházková 7 kamarát 00:03:23.2857 1.75
1b Marcela Ralbovská 81 rodič 00:02:31.8271 20.25
1b Samuel Ralbovský 56 žiak 00:06:02.2857 14
1b Filip Riška 117 žiak 00:05:05.3076 29.25
1b Jozef Riška 63 iné 00:02:15.0000 15.75
1b Martin Riška 14 rodič 00:02:40.0714 3.5
1b Lucia Rišková 208 rodič 00:02:55.1778 52
1b Amélia Rišková 14 súrodenec 00:15:14.7857 3.5
1b Gorazd Rosa 50 kamarát 00:03:03.5000 12.5
1b Fabian Šimek 124 žiak 00:04:04.3951 31
1b Oľga Šimková 120 rodič 00:04:17.2333 30
1b Martin Škrabák 1 kamarát 00:10:53.0000 0.25
1b Erik Smolinský 24 žiak 00:05:15.0833 6
1b Petra Vašinová 19 iné 00:05:55.2105 4.75
1b Kristián Vávra 60 kamarát 00:02:18.8000 15
1b,4a David Farkaš 15 iné 00:09:11.9333 3.75
1b,4a Aleš Farkaš 108 iné 00:02:00.1574 27
1b,4a Hana Farkašová 11 iné 00:12:30.4545 2.75
1b,6b,7b Jozef Pavlak 55 iné 00:02:21.2363 13.75
1b,6b,7b Ivona Pavlaková 29 iné 00:03:30.3103 7.25
2a Soňa Antálková 4 rodič 00:06:59.0000 1
2a Vanessa Antálková 103 žiak 00:05:26.9611 25.75
2a Rudolf Daniel 7 žiak 00:05:11.5714 1.75
2a Vanesska Gozorová 22 žiak 00:06:19.0000 5.5
2a Vladimír Hyránek 80 rodič 00:01:58.5875 20
2a Lukáš Jurčák 18 žiak 00:05:42.8888 4.5
2a Sára Jurčáková 1 súrodenec 00:02:36.0000 0.25
2a Jakub Kalamen 24 žiak 00:06:20.9583 6
2a Sandra Kovarovičová 17 žiak 00:06:59.7058 4.25
2a Maria Kovarovičová 12 súrodenec 00:06:15.1666 3
2a Maria Kovarovičová 17 prarodič 00:07:00.6470 4.25
2a Ema Královičová 120 žiak 00:05:47.6166 30
2a Michal Macejka 13 rodič 00:05:26.7692 3.25
2a Jaroslava Macejková 21 rodič 00:04:11.0476 5.25
2a Sára Macejková 35 žiak 00:04:31.0571 8.75
2a Mária Macejková 21 iné 00:04:08.9047 5.25
2a Lukáš Maderič 2 kamarát 00:12:52.5000 0.5
2a Dominika Masárová 35 iné 00:03:25.1714 8.75
2a Adam Michalovský 27 kamarát 00:02:12.2962 6.75
2a Michal Palkovič 4 iné 00:19:28.0000 1
2a Katka Palkovičová 4 učiteľ 00:19:28.2500 1
2a Adam Pernecký 95 žiak 00:05:43.0842 23.75
2a David Polák 28 žiak 00:04:20.9642 7
2a Sandra Ralbovská 26 rodič 00:07:14.6923 6.5
2a Kristián Reingraber 31 žiak 00:05:56.8064 7.75
2a Laura Šimková 28 žiak 00:05:52.9642 7
2a Karolína Šimková 23 žiak 00:05:07.9130 5.75
2a Nina Škodová 23 kamarát 00:07:21.3913 5.75
2a Viera Smolinská 84 rodič 00:05:56.6904 21
2a René Smolinský 78 žiak 00:06:00.2948 19.5
2a Matej Vanek 22 žiak 00:06:20.0454 5.5
2a,5b Peter Antálek 17 rodič 00:02:51.1764 4.25
2a,5b Stanislava Pekná 24 iné 00:04:47.3750 6
2b Ján Cintula 35 žiak 00:11:46.5714 8.75
2b Vanesa Dominiková 36 žiak 00:04:41.3611 9
2b Andrea Dominiková 29 rodič 00:05:54.7931 7.25
2b Jana Dvoráková 56 kamarát 00:03:29.2857 14
2b Roman Exner 22 rodič 00:06:48.8181 5.5
2b Alexandra Exnerová 44 žiak 00:04:04.0227 11
2b Dárius Henrich Mráz 10 žiak 00:08:11.2000 2.5
2b Matej Hesek 57 žiak 00:05:44.3508 14.25
2b Erika Korčová 31 rodič 00:07:33.6129 7.75
2b Rudo Kratochvíl 77 kamarát 00:03:05.3636 19.25
2b Priti Kumarová 15 súrodenec 00:08:15.0666 3.75
2b Priya Kumarová 18 žiak 00:06:58.1111 4.5
2b Vilma Macejková 55 prarodič 00:05:47.9454 13.75
2b Tomáš Maderič 133 žiak 00:04:49.1503 33.25
2b Ján Navrátil 35 kamarát 00:02:02.8285 8.75
2b Martin Ondriska 84 rodič 00:03:34.1190 21
2b Matúš Ondriska 25 iné 00:04:51.6400 6.25
2b Elena Ondrisková 23 prarodič 00:06:08.6956 5.75
2b Stela Ondrisková 123 žiak 00:05:00.2276 30.75
2b Jana Ondrisková 46 rodič 00:06:35.3260 11.5
2b Adam Polák 43 súrodenec 00:02:47.4418 10.75
2b Patrik Polák 34 žiak 00:06:10.6764 8.5
2b Lukáš Ralbovský 31 kamarát 00:02:19.5806 7.75
2b Anton Riška 61 rodič 00:06:26.9672 15.25
2b Matej Riška 32 žiak 00:05:30.7812 8
2b Karin Rišková 77 žiak 00:06:54.1558 19.25
2b Lenka Salajková 15 kamarát 00:03:15.7333 3.75
2b Šimon Sálus 93 žiak 00:05:24.3333 23.25
2b Marek Šefčovič 28 kamarát 00:02:23.1071 7
2b Peter Škoda 60 kamarát 00:02:46.7166 15
2b Pavol Škoda 16 kamarát 00:04:38.9375 4
2b Romana Škodová 43 rodič 00:04:39.2558 10.75
2b Soňa Smolinská 80 žiak 00:04:58.0500 20
2b Ľubomíra Smolinská 33 rodič 00:04:21.0000 8.25
2b Adrián Sofka 51 kamarát 00:03:25.1568 12.75
2b Dominik Tomáš 25 rodič 00:02:37.1600 6.25
2b Lenka Turanská 16 iné 00:04:57.3750 4
2b Marek Turkovič 3 kamarát 00:04:26.6666 0.75
2b Marek Turkovič ml. 7 kamarát 00:11:44.8571 1.75
2b Eva Turkovičová 2 učiteľ 00:03:48.5000 0.5
2b Michal Valla 29 kamarát 00:02:25.5862 7.25
2b Norika Valúšková 26 iné 00:03:53.0384 6.5
2b Vanesa Záslavová 55 žiak 00:07:47.8181 13.75
2b Nina Žilková 57 žiak 00:05:39.2456 14.25
2b Katarína Žilková 23 rodič 00:06:54.7391 5.75
2b,6a Andrej Smolinský 58 rodič 00:03:24.5000 14.5
2b,6b Monika Rišková 52 rodič 00:05:21.6346 13
2b,8a Jana Hesková 9 rodič 00:08:37.1111 2.25
3a Adam Benhamed 13 žiak 00:06:40.3846 3.25
3a Marián Daniel 43 žiak 00:06:23.9534 10.75
3a Ružena Danielová 90 žiak 00:04:53.6777 22.5
3a Jessica Danielová 7 súrodenec 00:06:25.2857 1.75
3a Denis Galba 11 žiak 00:11:45.0909 2.75
3a Samuel Giertl 15 žiak 00:05:59.6666 3.75
3a Jaroslav Hačunda 13 žiak 00:04:55.6923 3.25
3a Jaroslav Hačunda 62 rodič 00:02:55.9838 15.5
3a Michala Hačundová 86 rodič 00:03:26.2558 21.5
3a Jakub Jan Polák 33 žiak 00:05:21.0000 8.25
3a Adam Kollár 12 kamarát 00:05:21.5000 3
3a Adam Kollár 24 žiak 00:04:55.0833 6
3a Jakub Kollár 16 súrodenec 00:04:56.6875 4
3a Adam Kováč 4 kamarát 00:18:59.7500 1
3a Natália Libušová 56 žiak 00:07:09.4821 14
3a Branko Matúšek 11 žiak 00:10:21.1818 2.75
3a Filip Maxian 13 žiak 00:04:10.6923 3.25
3a Diana Mrázová 37 súrodenec 00:08:05.0540 9.25
3a Natália Mrázová 66 žiak 00:05:34.6060 16.5
3a Jana Mrázová 18 rodič 00:09:08.2222 4.5
3a Pavol Pavelka 48 žiak 00:04:52.5833 12
3a Peter Pavelka 77 žiak 00:04:35.7402 19.25
3a Lada Pavelková 31 rodič 00:05:01.9354 7.75
3a Karolína Pavlíková 77 žiak 00:05:56.3636 19.25
3a Lukáš Polák 1 kamarát 00:03:36.0000 0.25
3a Estella Prokopiusová 47 žiak 00:04:29.4680 11.75
3a Ondrej Riška 19 žiak 00:04:32.4210 4.75
3a Jozef Senko 73 žiak 00:04:08.4520 18.25
3a Viktória Šimková 44 žiak 00:05:06.2500 11
3a Zuzana Šimková 16 rodič 00:07:12.3750 4
3a Zuzana Šimková 10 učiteľ 00:05:03.4000 2.5
3a Jana Tinčová 44 kamarát 00:04:17.3409 11
3a Sofia Uhrincová 52 žiak 00:06:46.3461 13
3a Vladimír Uhrinec 3 rodič 00:33:18.6666 0.75
3a Matias Uhrinec 3 súrodenec 00:33:20.0000 0.75
3a Patrik Zvonek 8 žiak 00:03:34.7500 2
3a,3b Frantisek Moško 38 učiteľ 00:02:59.5000 9.5
3b Peter Daniel 113 žiak 00:03:53.4601 28.25
3b Matúš Graulík 54 žiak 00:05:12.6851 13.5
3b Alexander Hučko 67 žiak 00:06:24.7611 16.75
3b Matias Hučko 56 súrodenec 00:06:00.6250 14
3b Lukáš Hučko 37 rodič 00:03:49.2972 9.25
3b Gabriela Hučková 52 rodič 00:06:21.2692 13
3b Monika Kopiarová 27 rodič 00:06:23.1481 6.75
3b Sara Kopiarová 21 žiak 00:07:07.9047 5.25
3b Nina Libušová 11 žiak 00:04:17.6363 2.75
3b Matúš Marônek 36 súrodenec 00:05:38.8888 9
3b Andrea Marônková 63 žiak 00:06:42.7460 15.75
3b Lenka Marônková 32 rodič 00:06:27.2187 8
3b Peter Mráz 39 rodič 00:03:59.6923 9.75
3b Michal Mráz 99 žiak 00:05:08.9393 24.75
3b Emma Pernecká 44 žiak 00:08:26.0681 11
3b Tamara Procházková 16 kamarát 00:10:30.3750 4
3b Stanislav Šebesta 85 žiak 00:05:02.4823 21.25
3b Tobias Šimek 105 žiak 00:05:37.0285 26.25
3b Mia Šimková 29 súrodenec 00:07:46.7586 7.25
3b Kristina Stašáková 28 iné 00:03:38.2857 7
3b Filip Záslav 18 žiak 00:04:17.3888 4.5
3b,7b Anna Graulíková 36 prarodič 00:05:06.1111 9
3b,7b Slávka Kralovičová 34 kamarát 00:05:25.4117 8.5
3b,7b Dominik Pernecký 8 iné 00:12:35.5000 2
3b,7b Elena Šimková 24 kamarát 00:05:30.9166 6
4a Alena Antálková 6 rodič 00:05:42.1666 1.5
4a Marek Beňa 12 kamarát 00:11:24.5833 3
4a Ondrej Beňa 12 kamarát 00:11:06.7500 3
4a Rastislav Beňa 21 kamarát 00:06:13.5238 5.25
4a Adrián Daniel 39 žiak 00:04:52.3846 9.75
4a Richard Franz 30 žiak 00:04:28.2333 7.5
4a Lívia Hačundová 44 žiak 00:08:31.0000 11
4a Leo Herák 14 súrodenec 00:06:56.9285 3.5
4a Valéria Heráková 52 žiak 00:07:32.3653 13
4a Stanislav Hesek 44 žiak 00:06:18.4545 11
4a Radoslav Hesek 23 rodič 00:03:12.5652 5.75
4a Nina Hesková 83 žiak 00:05:12.2650 20.75
4a Gabriela Huttová 42 žiak 00:04:52.3571 10.5
4a Lukáš Kováč 49 žiak 00:04:44.7142 12.25
4a Karin Kováčová 56 žiak 00:05:15.5178 14
4a Denis Maderič 73 žiak 00:04:09.5205 18.25
4a Vivienne Markovičová 65 žiak 00:07:58.7538 16.25
4a Barbora Michalková 11 rodič 00:06:28.6363 2.75
4a Magdaléna Michálková 64 žiak 00:08:09.0468 16
4a Lucia Mihálová 11 učiteľ 00:04:57.2727 2.75
4a Adela Pavelková 52 žiak 00:05:26.3461 13
4a Adrián Polák 65 žiak 00:04:43.8769 16.25
4a Monika Poláková 12 žiak 00:04:00.2500 3
4a Jan Šmida 26 iné 00:03:55.8846 6.5
4a Romana Zemánková 12 iné 00:04:00.4166 3
4a,4b,7a Zoe Vizvari 15 iné 00:06:13.8666 3.75
4a,5a Lenka Markovičová 119 rodič 00:04:17.0504 29.75
4b Šimon Ábela 14 kamarát 00:06:59.2142 3.5
4b Kristína Ábelová 29 učiteľ 00:05:36.3103 7.25
4b Samuel Antálek 52 žiak 00:06:27.6538 13
4b Jozef Antálek 27 rodič 00:02:35.9259 6.75
4b Timotej Badinský 14 kamarát 00:04:30.0000 3.5
4b Nikola Balážová 8 iné 00:33:23.6250 2
4b Helena Balážová 12 iné 00:20:41.0833 3
4b Tomáš Chrena 41 žiak 00:12:00.0243 10.25
4b Daniela Dršková 30 žiak 00:06:00.9666 7.5
4b Frederik Hačunda 12 kamarát 00:06:44.1666 3
4b Soňa Húšťavová 47 žiak 00:05:43.7234 11.75
4b Diana Jarábková 31 žiak 00:04:34.6451 7.75
4b Milan Kovarovič 13 rodič 00:02:58.8461 3.25
4b Gabriela Kovarovičová 34 žiak 00:06:15.2352 8.5
4b Erika Kovarovičová 12 rodič 00:03:39.0833 3
4b Gabriela Kovarovičová 16 súrodenec 00:04:41.6875 4
4b Andrea Krátka 61 žiak 00:09:36.0491 15.25
4b Jakub Kubina 22 žiak 00:04:54.8636 5.5
4b Patrik Malík 69 žiak 00:05:19.5507 17.25
4b Mário Malík 13 súrodenec 00:05:14.3846 3.25
4b Miroslava Matúšková 55 rodič 00:10:17.3090 13.75
4b Soňa Matúšková 52 žiak 00:09:50.3846 13
4b Timotej Mihál 46 žiak 00:04:08.8478 11.5
4b Marcel Mihál 32 rodič 00:02:27.8125 8
4b Patrik Palkovič 63 žiak 00:05:04.5714 15.75
4b Jakub Palkovič 142 súrodenec 00:02:25.9084 35.5
4b Monika Poláková 4 iné 00:03:52.0000 1
4b Ema Poláková 4 iné 00:03:49.2500 1
4b Sofia Poláková 17 iné 00:06:50.2941 4.25
4b Peter Procházka 44 kamarát 00:04:03.3863 11
4b Marcela Ralbovská 63 rodič 00:02:26.6825 15.75
4b Nikolas Ralbovský 26 iné 00:05:35.2307 6.5
4b Adam Ralbovský 71 žiak 00:06:21.4647 17.75
4b Roman Ralbovský 67 súrodenec 00:03:43.6417 16.75
4b Natália Rašmanová 34 žiak 00:04:14.3529 8.5
4b Silvester Riška 29 súrodenec 00:04:47.4137 7.25
4b Andrej Riška 79 žiak 00:05:52.1518 19.75
4b Lujza Rišková 63 žiak 00:09:43.7142 15.75
4b Sebastián Sekera 14 iné 00:04:32.7857 3.5
4b Filip Trubiroha 57 žiak 00:05:48.3859 14.25
4b Sofia Trubirohová 20 súrodenec 00:06:40.4000 5
4b Zuzana Valachovičová 25 rodič 00:04:31.0800 6.25
4b Lara Valachovičová 27 žiak 00:04:22.2222 6.75
4b,6b,7b Andrej Krátky 85 rodič 00:04:16.9529 21.25
4b,6b,7b Alžbeta Mikušová 76 kamarát 00:03:44.1315 19
4b,7b Ľudmila Húšťavová 18 rodič 00:04:46.1111 4.5
4b,8a Stanislava Chrenová 110 rodič 00:03:12.5727 27.5
5a Eva Antálková 8 rodič 00:04:20.7500 2
5a Eva Antálková 116 žiak 00:05:09.9827 29
5a Adrian Daniel 28 kamarát 00:04:35.6428 7
5a Jakub Dujsík 12 žiak 00:05:14.3333 3
5a Tomáš Hajdin 30 žiak 00:03:19.6000 7.5
5a Emanuel Herceg 6 rodič 00:05:28.5000 1.5
5a Simona Herdová 25 žiak 00:06:53.0400 6.25
5a Tomáš Jurica 34 žiak 00:03:32.7352 8.5
5a Eileen Klincová 111 žiak 00:06:02.6576 27.75
5a Soňa Konečná 45 žiak 00:06:32.3777 11.25
5a Jarmila Krajčíková 53 učiteľ 00:08:50.6226 13.25
5a Oliver Kubina 18 súrodenec 00:07:04.2777 4.5
5a Lenka Kubinová 23 rodič 00:05:26.3043 5.75
5a Elizabet Kubinová 118 žiak 00:04:55.3898 29.5
5a Terézia Kubinová 37 súrodenec 00:04:35.5675 9.25
5a Chantal Markovičová 75 žiak 00:06:46.8666 18.75
5a Matúš Marônek 14 súrodenec 00:11:36.7142 3.5
5a Natália Marônková 96 žiak 00:06:47.5416 24
5a Lenka Marônková 24 rodič 00:08:10.9583 6
5a Ján Mlčúch 15 súrodenec 00:05:38.0666 3.75
5a Sabina Mlčúchová 80 žiak 00:05:25.1750 20
5a Kristína Mlčúchová 41 súrodenec 00:05:42.5853 10.25
5a Martin Mráz 9 žiak 00:07:02.3333 2.25
5a Mário Palkovič 4 iné 00:14:22.0000 1
5a Filip Polák 82 žiak 00:03:56.8536 20.5
5a David Rencsok 10 súrodenec 00:08:16.5000 2.5
5a Anna Rencsoková 117 rodič 00:05:32.6666 29.25
5a Dominika Rencsoková 145 žiak 00:04:33.9517 36.25
5a Anna Ševčovičová 57 prarodič 00:04:44.0877 14.25
5a Iveta Záslavová 86 žiak 00:05:46.1511 21.5
5b Michal Antálek 56 žiak 00:05:21.3571 14
5b Aurélia Antálková 16 súrodenec 00:08:30.8750 4
5b Izabela Antálková 92 žiak 00:06:52.5869 23
5b Vanesa Barátová 74 žiak 00:05:51.4189 18.5
5b Jakub Brabec 37 žiak 00:04:22.1621 9.25
5b Laura Csernáková 11 žiak 00:06:31.8181 2.75
5b Veronika Danielová 11 iné 00:06:50.3636 2.75
5b Vivien Danielová 9 iné 00:08:03.3333 2.25
5b Erika Danielová 9 rodič 00:06:40.7777 2.25
5b Martin Franz 14 kamarát 00:04:34.1428 3.5
5b Sharon Gajdošová 71 žiak 00:05:53.1126 17.75
5b Natália Halásová 101 žiak 00:06:42.9603 25.25
5b Petra Hnátová 25 kamarát 00:02:46.7600 6.25
5b Stanislav Holomek 71 žiak 00:06:38.6338 17.75
5b Alexandra Jakubcová 49 žiak 00:05:51.0408 12.25
5b Michal Kalamen 59 kamarát 00:04:30.9152 14.75
5b Ján Kovár 46 kamarát 00:04:53.1521 11.5
5b Matúš Královič 185 žiak 00:03:25.9189 46.25
5b Zuzana Nociarová 73 žiak 00:06:14.2739 18.25
5b Andrej Pavlovič 9 kamarát 00:03:18.5555 2.25
5b Vladimír Polák 51 súrodenec 00:04:09.5490 12.75
5b Richard Polák 73 žiak 00:04:31.3698 18.25
5b Soňa Puškáčová 41 kamarát 00:02:57.7317 10.25
5b Karin Rišková 53 žiak 00:03:58.3018 13.25
5b Jakub Ruppert 132 žiak 00:03:56.8560 33
5b Karolína Šimková 80 žiak 00:06:01.4000 20
5b Jakub Sofka 35 žiak 00:05:39.0285 8.75
5b Patrik Studenič 184 kamarát 00:02:26.4347 46
5b Kevin Trampitsch 50 žiak 00:04:14.9400 12.5
5b Lívia Valachovičová 165 žiak 00:04:17.1333 41.25
5b Mário Žilavý 62 žiak 00:04:25.9354 15.5
5b,8a Martin Antálek 18 rodič 00:05:26.7777 4.5
6a Ferdinand Baláž 189 žiak 00:03:29.5079 47.25
6a Karolína Balážová 4 kamarát 00:04:01.7500 1
6a Natália Brišková 37 žiak 00:05:51.5135 9.25
6a Kristína Budovičová 172 žiak 00:03:56.1569 43
6a Martina Budovičová 39 rodič 00:04:13.4871 9.75
6a Marek Chnápko 69 žiak 00:04:48.1884 17.25
6a Andrej Daniš 95 žiak 00:03:57.5894 23.75
6a Adela Dršková 131 žiak 00:04:08.8396 32.75
6a Libor Eliáš 29 iné 00:04:20.3448 7.25
6a Adam Eliáš 13 iné 00:04:35.3076 3.25
6a Natália Hajdinová 48 žiak 00:04:12.5000 12
6a Nikola Hajdinová 27 žiak 00:03:36.6666 6.75
6a Adam Hutta 24 žiak 00:04:04.6250 6
6a Norik Janota 5 kamarát 00:05:29.6000 1.25
6a Sabina Julényiová 101 žiak 00:03:54.6039 25.25
6a Michal Kalčík 138 žiak 00:05:05.0217 34.5
6a Simona Kálková 95 žiak 00:05:25.7684 23.75
6a Tímea Koščová 85 žiak 00:05:39.0823 21.25
6a Timea Kovárová 133 žiak 00:04:20.2330 33.25
6a Matej Kubina 27 žiak 00:03:54.2222 6.75
6a Denisa Libušová 74 žiak 00:06:46.8648 18.5
6a Natália Libušová 10 súrodenec 00:06:06.0000 2.5
6a Natália Lovecká 13 žiak 00:06:07.5384 3.25
6a Samuel Maderič 136 súrodenec 00:04:40.6911 34
6a Radoslav Maderič 251 rodič 00:02:17.8764 62.75
6a Radoslav Maderič 28 žiak 00:04:00.2500 7
6a Adriana Palkovičová 11 súrodenec 00:04:19.6363 2.75
6a Hana Palkovičová 24 učiteľ 00:05:04.8750 6
6a Aneta Pernecká 81 žiak 00:06:23.6172 20.25
6a Lucia Poláková 3 kamarát 00:05:55.0000 0.75
6a Juraj Sálus 90 žiak 00:05:33.8888 22.5
6a Denisa Smolinská 70 žiak 00:06:17.9142 17.5
6a Ľubomíra Smolinská 48 rodič 00:04:12.2291 12
6a Nikoleta Záslavová 4 žiak 00:07:48.7500 1
6a,7a Beáta Ralbovská 26 iné 00:06:17.8846 6.5
6b Alžbeta Anna Hvorecká 90 žiak 00:04:41.5888 22.5
6b Timotej Badinský 50 kamarát 00:04:06.0800 12.5
6b Marika Blaškovičová 7 učiteľ 00:07:35.7142 1.75
6b Maximilián Bolf 8 žiak 00:03:14.1250 2
6b Klára Danielová 36 kamarát 00:06:26.7222 9
6b Michal Drábek 157 žiak 00:04:40.2484 39.25
6b Bronislava Drábková 44 rodič 00:05:52.0454 11
6b Dominika Dršková 28 iné 00:02:52.2142 7
6b Martin Franz 40 kamarát 00:05:13.7500 10
6b Marek Gernát 47 rodič 00:05:40.6382 11.75
6b Jakub Gernát 73 žiak 00:04:27.0958 18.25
6b Natália Hanzlovičová 105 kamarát 00:04:58.7809 26.25
6b Ivana Húšťavová 41 žiak 00:08:03.5609 10.25
6b Simona Jerhonová 1 iné 00:05:14.0000 0.25
6b Karin Jurkovičová 154 žiak 00:03:57.1298 38.5
6b Veronika Koritarová 8 žiak 00:04:37.7500 2
6b Adrián Kovarovič 63 žiak 00:03:20.2857 15.75
6b Viliam Krátky 238 žiak 00:02:54.7731 59.5
6b Marián Macejka 113 rodič 00:04:22.2920 28.25
6b Estela Macejková 83 súrodenec 00:05:03.9156 20.75
6b Sophia Macejková 188 žiak 00:03:47.0159 47
6b Elena Macejková 16 rodič 00:12:22.4375 4
6b David Malík 137 žiak 00:03:19.1240 34.25
6b Filip Malík 35 súrodenec 00:03:31.0857 8.75
6b Kamil Michálek 70 kamarát 00:02:55.4857 17.5
6b Nikola Mikuličová 109 žiak 00:05:12.0733 27.25
6b Martin Mráz 81 žiak 00:04:20.2345 20.25
6b Júlia Nemcová 24 žiak 00:07:30.1666 6
6b Melánia Rišková 92 žiak 00:05:20.1847 23
6b Agnesa Sedálová 38 iné 00:06:03.3421 9.5
6b Diana Sekerová 86 žiak 00:04:20.1046 21.5
6b Patrik Senko 244 žiak 00:02:51.0409 61
6b Jozef Šimek 54 súrodenec 00:02:45.3703 13.5
6b Ján Šimek 60 rodič 00:03:21.5333 15
6b Anton Šimek 85 súrodenec 00:02:25.3294 21.25
6b Katarína Šimková 8 rodič 00:11:22.0000 2
6b Klaudia Simková 9 súrodenec 00:10:01.7777 2.25
6b Mária Šimková 64 rodič 00:05:07.6718 16
6b Anna Šimková 151 žiak 00:04:15.0264 37.75
6b Simona Šimková 21 žiak 00:05:01.8571 5.25
6b Erika Škodová 155 žiak 00:04:43.8580 38.75
6b Miriam Škodová 108 rodič 00:04:13.7129 27
6b Nina Škodová 11 kamarát 00:13:09.1818 2.75
6b Lucia Smolinská 33 rodič 00:03:33.9696 8.25
6b Tomáš Smolinský 138 žiak 00:03:47.8260 34.5
6b Tomáš Smolinský 45 rodič 00:03:12.4000 11.25
6b Jarmila Sofková 18 prarodič 00:05:15.0555 4.5
6b Tomáš Valachovič 43 kamarát 00:02:46.8372 10.75
6b Adrian Valachovič 11 žiak 00:03:01.6363 2.75
6b Lýdia Valúšková 39 prarodič 00:05:54.1025 9.75
6b Marcela Valúšková 83 rodič 00:04:11.7469 20.75
6b Eliáš Jozef Vávra 40 súrodenec 00:07:28.4000 10
6b Laura Vávrová 76 žiak 00:05:58.9078 19
6b Miroslava Zbuňáková 53 žiak 00:04:19.7547 13.25
7a Lucia Andrašková 61 žiak 00:05:39.2622 15.25
7a Sebastián Daniel 7 súrodenec 00:10:52.0000 1.75
7a Barbora Danielová 16 žiak 00:12:52.8750 4
7a Damian David Hambálek 26 žiak 00:06:15.7307 6.5
7a Tibor Hutta 113 žiak 00:03:53.0973 28.25
7a Jakub Juráček 92 žiak 00:04:09.6413 23
7a Chiara Knapová 99 žiak 00:04:27.7474 24.75
7a David Kotvan 110 žiak 00:03:32.5545 27.5
7a Mária Kovarovičová 151 žiak 00:04:20.8278 37.75
7a Ján Mlčúch 23 žiak 00:08:36.8695 5.75
7a Kristína Mlčúchová 89 žiak 00:04:19.7415 22.25
7a Timotej Pavol Badinský 50 žiak 00:04:16.6600 12.5
7a Vladimír Polák 112 žiak 00:03:58.9375 28
7a Ondrej Polák 38 žiak 00:07:05.3947 9.5
7a Mariana Poláková 104 iné 00:02:28.3557 26
7a Marcela Ralbovská 94 rodič 00:02:14.0000 23.5
7a Roman Ralbovský 73 žiak 00:02:59.2328 18.25
7a Silvester Riška 129 žiak 00:03:25.6434 32.25
7a David Šimek 112 žiak 00:03:57.3928 28
7a Lenka Škrabáková 21 žiak 00:18:14.9523 5.25
7a,7b Aneta Vávrová 42 kamarát 00:02:44.6904 10.5
7a,9a Pavol Kovarovič 218 rodič 00:02:36.4724 54.5
7a,9a Monika Kovarovičová 134 rodič 00:03:32.5373 33.5
7b Sofia Blažeková 8 kamarát 00:12:51.3750 2
7b Andrej Chorvatovič 56 žiak 00:05:42.2500 14
7b Denis Dujsík 124 žiak 00:04:29.6612 31
7b Monika Feketová 24 kamarát 00:04:15.6666 6
7b Tereza Filípková 6 kamarát 00:04:30.8333 1.5
7b Tibor Foldeš 10 kamarát 00:07:53.1000 2.5
7b Sebastian Gajdoš 84 žiak 00:04:53.7261 21
7b Jakub Graulík 64 žiak 00:04:04.5000 16
7b Patrik Gúth 29 súrodenec 00:02:59.1034 7.25
7b Patrik Gúth 42 žiak 00:03:56.1666 10.5
7b Denisa Havranová 118 žiak 00:04:31.0423 29.5
7b Natália Hladíková 9 súrodenec 00:05:38.5555 2.25
7b Lucia Horváthová 23 kamarát 00:03:27.6956 5.75
7b Ľudmila Húšťavová 56 kamarát 00:05:02.5892 14
7b Tibor Hutta 56 kamarát 00:03:34.7142 14
7b Sára Jakubcová 134 žiak 00:04:15.7686 33.5
7b Mário Klima 25 kamarát 00:02:47.2800 6.25
7b Chiara Knapová 32 kamarát 00:04:08.7500 8
7b David Kotvan 82 kamarát 00:03:18.3414 20.5
7b Adam Královič 176 žiak 00:03:38.4772 44
7b Lukáš Královič 219 žiak 00:03:04.0958 54.75
7b Jarmila Královičová 12 rodič 00:04:39.9166 3
7b Anna Maria Kralovičová 47 súrodenec 00:02:38.0000 11.75
7b Peter Krátky 1 žiak 00:12:00.0000 0.25
7b Martina Lopošová 7 kamarát 00:07:17.0000 1.75
7b Patrik Novák 90 žiak 00:05:39.8000 22.5
7b Jakub Palkovič 16 kamarát 00:05:41.3750 4
7b Denis Palkovič 41 žiak 00:05:07.4146 10.25
7b Michal Palkovič 75 žiak 00:05:21.8800 18.75
7b Petra Palkovičová 36 súrodenec 00:04:34.3611 9
7b Veronika Palkovičová 54 kamarát 00:03:30.4444 13.5
7b Simona Palkovičová 3 žiak 00:08:38.3333 0.75
7b Jakub Pavelka 72 kamarát 00:02:49.3472 18
7b Darius Pavlis 5 kamarát 00:20:32.8000 1.25
7b Erik Pavlovič 163 žiak 00:04:10.1963 40.75
7b Monika Pavlovičová 44 rodič 00:05:01.4772 11
7b Magdaléna Pribilová 113 žiak 00:04:59.5486 28.25
7b Patrik Puček 48 žiak 00:04:03.8125 12
7b Kristína Pučeková 32 žiak 00:04:20.6875 8
7b Christopher Ralbovský 4 iné 00:07:50.5000 1
7b Ivana Rišková 38 kamarát 00:03:28.9210 9.5
7b Mária Sekerová 116 žiak 00:03:57.4051 29
7b Frederik Šimek 60 žiak 00:05:49.6333 15
7b Magda Škodová 28 kamarát 00:05:19.9642 7
7b Viktória Sobolová 149 žiak 00:04:19.2080 37.25
7b Soňa Suchovská 140 žiak 00:04:15.9214 35
7b Miroslava Valachovičová 46 učiteľ 00:05:53.8260 11.5
7b,9a Andrej Trubiroha 27 kamarát 00:03:38.4074 6.75
8a Simona Antálková 91 žiak 00:07:45.6703 22.75
8a Petra Antálková 11 rodič 00:06:28.1818 2.75
8a Barbora Antálková 11 kamarát 00:07:25.0000 2.75
8a David Barkóci 3 žiak 00:09:08.3333 0.75
8a Denis Bernáth 54 žiak 00:06:28.0000 13.5
8a Ján Bohdan 86 žiak 00:04:37.2906 21.5
8a Matúš Budovič 58 žiak 00:05:41.1206 14.5
8a Júlia Budovičová 113 žiak 00:06:18.8938 28.25
8a Drahoslava Budovičová 65 rodič 00:03:21.2923 16.25
8a Viktória Chrenová 117 žiak 00:06:04.8803 29.25
8a Peter Daniel 32 kamarát 00:04:54.3750 8
8a Adrián Ďurinák 84 žiak 00:04:15.5357 21
8a Viliam Grega 104 žiak 00:04:45.9519 26
8a Branislav Hesek 45 žiak 00:04:43.0222 11.25
8a Lucia Horváthová 21 kamarát 00:04:12.5238 5.25
8a Tibor Lukáček 23 iné 00:02:55.1739 5.75
8a Sebastián Mucha 14 žiak 00:05:13.7142 3.5
8a Andrej Pavlovič 9 kamarát 00:07:50.8888 2.25
8a Beáta Ralbovská 15 súrodenec 00:05:58.8000 3.75
8a David Riška 78 žiak 00:03:53.5897 19.5
8a Zuzana Rozinková 79 žiak 00:04:57.0000 19.75
8a Alena Rozinková 80 rodič 00:04:51.7000 20
8a Bozena Škodová 18 prarodič 00:05:26.3888 4.5
8a Simona Škodová 187 žiak 00:03:50.1871 46.75
8a Erika Žilavá 102 žiak 00:05:31.2549 25.5
8a Samuel Žiška 54 žiak 00:03:47.1296 13.5
8a,9a Jakub Palkovič 70 súrodenec 00:08:02.4857 17.5
8a,9a Daša Palkovičová 26 rodič 00:17:03.2692 6.5
9a Damián Bernáth 121 žiak 00:05:06.9173 30.25
9a Patrik Budovič 185 žiak 00:02:53.3567 46.25
9a Marek Hesek 35 kamarát 00:03:31.3142 8.75
9a Viktória Horečná 104 žiak 00:04:47.6250 26
9a Vladimír Hujsa 123 žiak 00:04:03.2357 30.75
9a Diana Jakubcová 110 žiak 00:06:01.4636 27.5
9a Mário Janči 35 kamarát 00:02:22.6000 8.75
9a Filip Kavon 17 kamarát 00:02:37.2352 4.25
9a Radovan Kleinedler 83 žiak 00:04:31.9277 20.75
9a Tomáš Komorný 73 žiak 00:03:30.3013 18.25
9a Filip Kovarovič 321 žiak 00:02:08.6822 80.25
9a Dávid Kubina 36 iné 00:01:59.6111 9
9a Patrícia Kubinová 104 žiak 00:04:20.4903 26
9a Monika Kubinová 136 žiak 00:04:48.0514 34
9a Sabina Kurinová 13 kamarát 00:06:52.3076 3.25
9a Kristína Lašová 30 súrodenec 00:04:11.4000 7.5
9a Erika Laššová 102 žiak 00:05:16.7843 25.5
9a Lenka Last 17 rodič 00:11:06.2941 4.25
9a Francesca Last 62 súrodenec 00:05:14.3387 15.5
9a Alexia Last 126 žiak 00:04:23.8650 31.5
9a Denis Lovecký 99 žiak 00:02:49.6363 24.75
9a Fabian Marek 106 žiak 00:03:26.8679 26.5
9a Anna Mária Valová 105 žiak 00:04:35.8571 26.25
9a Sebastián Matiaško 264 žiak 00:02:09.6060 66
9a Peter Mráz 43 rodič 00:02:48.9767 10.75
9a Martin Mráz 132 žiak 00:02:57.6363 33
9a Anna Palkovicová 23 kamarát 00:04:52.4782 5.75
9a Lukáš Petras 54 kamarát 00:02:05.4259 13.5
9a Michal Pribyl 113 žiak 00:03:37.0707 28.25
9a Dominika Psárska 110 žiak 00:04:33.4000 27.5
9a Tomáš Puček 74 žiak 00:03:14.2297 18.5
9a Natália Ralbovská 102 žiak 00:04:56.5490 25.5
9a Samuel Riška 22 iné 00:03:14.7272 5.5
9a Jakub Rosa 22 kamarát 00:03:03.7727 5.5
9a Ladislav Rosa 50 kamarát 00:02:19.4000 12.5
9a Veronika Rosová 13 kamarát 00:04:28.1538 3.25
9a Sofia Šimková 141 žiak 00:03:44.3049 35.25
9a Katarina Šišková 9 kamarát 00:10:04.4444 2.25
9a Ivana Šišková 25 kamarát 00:04:24.2400 6.25
9a Viera Sláviková 4 kamarát 00:03:51.5000 1
9a Filip Šmida 85 súrodenec 00:02:53.7176 21.25
9a Frederika Šmidová 28 žiak 00:04:55.1428 7
9a Karolína Sofková 13 kamarát 00:07:11.9230 3.25
9a Andrej Trubiroha 78 kamarát 00:02:34.2948 19.5
9a Lucián Valachovič 87 žiak 00:04:15.4942 21.75
9a Aneta Vávrová 23 kamarát 00:02:13.7391 5.75
9a Alexej Vlček 50 žiak 00:03:38.3400 12.5
9a Izabel Vráblová 14 kamarát 00:06:38.6428 3.5
9a Erika Žišková 99 žiak 00:04:44.7272 24.75

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: