Ako fungujú merače behu

Nachádzate sa tu

Zosumarizovali sme pre vás najdôležitejšie informácie, pozorne si ich, prosím, prečítajte, predídeme tak následným "reklamáciám" ohľadom počtu odbehnutých kôl.

POKYNY

1. Každý účastník sa musí zaregistrovať.

  1. Údaje pre registráciu: Meno, Priezvisko, trieda, za ktorú súťaží.
  2. Pri registrácii účastník dostane čip, ktorý je jednoznačným identifikátorom odbehnutých kôl daného účastníka.

2. Priebeh súťaže

  1. Po príchode na antukovú dráhu bežec ešte pred začiatkom behania prvýkrát načíta čip (pípne na merači) - tým sa spustí meranie. V opačnom prípade prvé kolo započítané nebude, až tie nasledujúce.
  2. Po odbehnutí okruhu priloží bežec svoj čip na niektorý z meračov, až kým nezačuje pípnutie, čím sa mu započíta odbehnuté kolo. Buďte dôslední, ak merač nepípne, kolo nebude započítané.
  3. Viacnásobné načítanie čipu (zapípanie) nebude započítané do odbehnutých kôl, minimálny časový interval medzi pípnutiami jedného čipu je 30 sekúnd (za menej sekúnd by to mal problém odbehnúť aj majster sveta).
  4. Po prestávke v behu (bez ohľadu na dĺžku prestávky) sa čip prikladá na merače až po odbehnutí kola.

SUMÁR: Vždy čip prikladáte k meračom až po odbehnutí kola s výnimkou prvého príchodu na dráhu po zaregistrovaní.

3. Ukončenie

Po ukončení behu je každý účastník povinný vrátiť čip na registračné miesto, inak odbehnuté okruhy nebudú započítané.

4. Výsledky

Výsledky behu budú priebežne zverejňované na www.kuty.media.

enlightened UPOZORNENIE:
Počas behu si môžete zistiť ORIENTAČNÝ počet odbehnutých kôl (na mieste registrácie). Číslo nemusí presne zodpovedať skutočnosti, presné výsledky budú zverejnené až po ukončení akcie. Pri spracovaní výsledkov sa vyradia viacnásobné načítania jedného čipu (kratšie ako 30 sekúnd). Taktiež posielanie dát z meračov pracuje v určitých intervaloch a v čase zisťovania stavu odbehnutých kôl pred ukončením behu môžu byť čísla nepresné. Vyraďujú sa aj pípnutia mimo časového intervalu 17:30 - 20.00 hod..

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: