Výsledky behu - prvý deň - 23. 5. 2016

ilustracne foto

Odštartovali sme prvé kolo 3. ročníka Behu pre zdravie. V pondelok 21. mája sa na antukovej dráhe na školskom dvore zišlo 301 bežcov, z toho 206 žiakov základnej školy. O pitný režim sa postaralo OZ Rada školy. Vzhľadom k pomerne veľkému plytvaniu vodou niektorými účastníkmi (oblievanie) aj napriek niekoľkým upozorneniam, budeme musieť v ďalších dňoch obmedziť výdaj vody na 2 poháre pre každého bežca (žetóny na vodu obdržíte pri registrácii). Prineste si preto tiež dostatočné množstvo tekutín so sebou. Ďakujeme za pochopenie.

Výborné bežecké podmienky nám pomohli vytvoriť aj členovia DHZ Kúty, ktorí pred behom postriekali antukovú dráhu vodou. Podstatne sa tým znížila prašnosť, ďakujeme.

Fotky z behu nájdete vo fotogalérii.

Ako sa vám darilo a priebežný stav výsledkov nájdete v priložených grafoch a tabuľkách.
Tešíme sa na vás v stredu, 25. mája od 17.00 hod. na školskom dvore.

za radu školy
Daša Krátka

Počet bežcov: 301
Počet odbehnutých kôl: 8644 (asi 2161km)


Priemer odbehnutých kôl na žiaka

Počet odbehnutých kôl za jednotlivé triedy

Rozdelenie bežcov

Rozdelenie odbehnutých kôl


Triedne výsledky.


trieda spolu kôl žiaci súrodenci učitelia rodičia prarodičia kamaráti iní priemerný čas kola
1a 255 102 38 0 110 0 5 0 00:04:14.2000
1b 666 269 73 0 264 0 60 0 00:02:18.7666
2a 288 170 12 4 36 0 27 39 00:05:03.7692
2b 184 146 0 0 22 16 0 0 00:06:01.3750
3a 368 317 12 0 39 0 0 0 00:06:02.3589
3b 334 242 19 0 73 0 0 0 00:04:52.7671
4a 370 321 0 11 38 0 0 0 00:04:34.7173
4b 641 455 108 8 39 0 6 25 00:05:52.8000
5a 424 329 17 8 46 24 0 0 00:04:52.5416
5b 679 514 0 0 0 0 165 0 00:02:27.0000
6a 595 440 48 1 106 0 0 0 00:03:00.3396
6b 905 685 56 0 112 18 34 1 00:05:14.0000
7a 664 605 7 0 52 0 0 0 00:03:11.5533
7b 742 615 58 11 15 0 44 0 00:03:20.6727
8a 593 433 23 0 87 18 9 23 00:02:55.1739
9a 934 804 38 0 57 0 35 0 00:03:31.3142

Poradie zobrazenia (napr. podľa počtu odbehnutých kôl, podľa mena, podľa triedy atď.) môžete meniť kliknutím na záhlavie tabuľky.

Individuálne výsledky.


trieda meno priezvisko počet kôl rola priemerný čas kola približný počet km
1a Dan Galba 12 súrodenec 00:13:22.5000 3
1a David Galba 29 rodič 00:05:20.8965 7.25
1a Zara Galbová 11 súrodenec 00:14:29.5454 2.75
1a Jana Galbová 37 rodič 00:04:04.1351 9.25
1a Valentína Galbová 41 žiak 00:05:27.9512 10.25
1a Ela Komorná 15 súrodenec 00:07:54.6666 3.75
1a Petra Komorná 16 rodič 00:07:25.3125 4
1a Tobias Komorný 27 žiak 00:04:38.7407 6.75
1a Anton Komorný 6 rodič 00:04:39.8333 1.5
1a Milan Kopiar 13 rodič 00:05:15.0769 3.25
1a Nicolas Kopiar 13 žiak 00:05:15.4615 3.25
1a Petra Österreich 12 žiak 00:11:13.7500 3
1a Lucia Poláková 5 kamarát 00:04:14.2000 1.25
1a Roman Valúšek 9 žiak 00:05:48.4444 2.25
1a Silvia Valúšková 9 rodič 00:06:25.0000 2.25
1b Katarína Bada 33 žiak 00:06:35.4545 8.25
1b Leo Herák 20 súrodenec 00:06:14.9000 5
1b Denis Herák 41 žiak 00:04:38.2195 10.25
1b Alex Jurica 26 žiak 00:04:36.6538 6.5
1b Vladimíra Juricová 21 rodič 00:05:50.7619 5.25
1b Emily Juricová 15 súrodenec 00:08:15.2666 3.75
1b Denis Košťál 7 žiak 00:08:39.1428 1.75
1b Natália Kováčová 13 žiak 00:08:01.3846 3.25
1b Renáta Malíková 36 rodič 00:05:55.8055 9
1b Dominika Malíková 14 súrodenec 00:06:55.2142 3.5
1b Mária Némethová 32 rodič 00:05:27.2812 8
1b Barbora Némethová 12 súrodenec 00:07:15.5833 3
1b Soňa Némethová 20 žiak 00:08:57.6500 5
1b Tomáš Pribila 9 žiak 00:05:07.6666 2.25
1b Natália Pribilová 12 súrodenec 00:04:08.3333 3
1b Martina Pribilová 11 rodič 00:04:30.9090 2.75
1b Marcela Ralbovská 81 rodič 00:02:31.8024 20.25
1b Samuel Ralbovský 49 žiak 00:04:31.4897 12.25
1b Filip Riška 49 žiak 00:04:12.1224 12.25
1b Lucia Rišková 62 rodič 00:02:59.8064 15.5
1b Fabian Šimek 22 žiak 00:03:57.5454 5.5
1b Oľga Šimková 21 rodič 00:04:23.2380 5.25
1b Kristián Vávra 60 kamarát 00:02:18.8000 15
2a Vanessa Antálková 40 žiak 00:04:46.4750 10
2a Lukáš Jurčák 7 žiak 00:04:30.1428 1.75
2a Jakub Kalamen 5 žiak 00:06:49.2000 1.25
2a Maria Kovarovičová 12 súrodenec 00:06:15.1666 3
2a Ema Královičová 31 žiak 00:06:12.1935 7.75
2a Michal Macejka 13 rodič 00:05:26.7692 3.25
2a Sára Macejková 14 žiak 00:05:04.0714 3.5
2a Dominika Masárová 35 iné 00:03:25.0000 8.75
2a Adam Michalovský 27 kamarát 00:02:11.8148 6.75
2a Michal Palkovič 4 iné 00:19:28.0000 1
2a Katka Palkovičová 4 učiteľ 00:19:28.2500 1
2a Adam Pernecký 25 žiak 00:05:06.4000 6.25
2a Viera Smolinská 23 rodič 00:05:38.4782 5.75
2a René Smolinský 44 žiak 00:05:04.2727 11
2a Matej Vanek 4 žiak 00:09:32.5000 1
2b Ján Cintula 20 žiak 00:10:39.4500 5
2b Dárius Henrich Mráz 10 žiak 00:08:11.2000 2.5
2b Matej Hesek 13 žiak 00:05:30.2307 3.25
2b Vilma Macejková 16 prarodič 00:06:01.4375 4
2b Tomáš Maderič 44 žiak 00:04:12.8863 11
2b Stela Ondrisková 14 žiak 00:09:09.1428 3.5
2b Anton Riška 17 rodič 00:06:31.1764 4.25
2b Matej Riška 9 žiak 00:05:53.6666 2.25
2b Karin Rišková 19 žiak 00:08:45.2105 4.75
2b Vanesa Záslavová 17 žiak 00:05:38.0000 4.25
2b,8a Jana Hesková 9 rodič 00:08:37.5555 2.25
3a Marián Daniel 26 žiak 00:07:30.2307 6.5
3a Ružena Danielová 41 žiak 00:04:45.1219 10.25
3a Jaroslav Hačunda 9 žiak 00:05:26.6666 2.25
3a Michala Hačundová 21 rodič 00:03:23.5238 5.25
3a Jakub Jan Polák 9 žiak 00:05:25.1111 2.25
3a Natália Libušová 20 žiak 00:04:17.7500 5
3a Branko Matúšek 6 žiak 00:10:17.0000 1.5
3a Natália Mrázová 29 žiak 00:05:47.6206 7.25
3a Jana Mrázová 18 rodič 00:09:08.2222 4.5
3a Diana Mrázová 12 súrodenec 00:13:10.7500 3
3a Pavol Pavelka 14 žiak 00:03:58.5714 3.5
3a Peter Pavelka 17 žiak 00:04:02.5294 4.25
3a Karolína Pavlíková 45 žiak 00:04:19.8444 11.25
3a Estella Prokopiusová 21 žiak 00:04:18.7619 5.25
3a Jozef Senko 53 žiak 00:04:12.4905 13.25
3a Sofia Uhrincová 19 žiak 00:05:27.4736 4.75
3a Patrik Zvonek 8 žiak 00:03:34.7500 2
3b Peter Daniel 50 žiak 00:04:25.1600 12.5
3b Matúš Graulík 15 žiak 00:04:33.0000 3.75
3b Alexander Hučko 23 žiak 00:05:16.7391 5.75
3b Matias Hučko 19 súrodenec 00:06:28.7894 4.75
3b Gabriela Hučková 20 rodič 00:06:09.5000 5
3b Monika Kopiarová 14 rodič 00:05:31.0714 3.5
3b Sara Kopiarová 9 žiak 00:06:35.8888 2.25
3b Nina Libušová 11 žiak 00:04:17.6363 2.75
3b Peter Mráz 39 rodič 00:03:59.7179 9.75
3b Michal Mráz 22 žiak 00:05:57.1818 5.5
3b Emma Pernecká 13 žiak 00:05:28.1538 3.25
3b Stanislav Šebesta 47 žiak 00:04:13.3617 11.75
3b Tobias Šimek 34 žiak 00:04:54.4411 8.5
3b Filip Záslav 18 žiak 00:04:17.1666 4.5
4a Alena Antálková 6 rodič 00:05:42.1666 1.5
4a Lívia Hačundová 22 žiak 00:07:08.4090 5.5
4a Valéria Heráková 20 žiak 00:06:53.6000 5
4a Stanislav Hesek 27 žiak 00:05:13.7777 6.75
4a Radoslav Hesek 23 rodič 00:03:12.6086 5.75
4a Nina Hesková 47 žiak 00:04:45.9148 11.75
4a Gabriela Huttová 18 žiak 00:04:23.2777 4.5
4a Lukáš Kováč 29 žiak 00:04:29.1724 7.25
4a Karin Kováčová 12 žiak 00:05:17.2500 3
4a Denis Maderič 57 žiak 00:03:52.3859 14.25
4a Vivienne Markovičová 20 žiak 00:05:08.3500 5
4a Magdaléna Michálková 21 žiak 00:07:39.6190 5.25
4a Lucia Mihálová 11 učiteľ 00:04:57.2727 2.75
4a Adrián Polák 48 žiak 00:04:40.1041 12
4a,5a Lenka Markovičová 17 rodič 00:06:02.1764 4.25
4b Kristína Ábelová 8 učiteľ 00:04:29.0000 2
4b Samuel Antálek 38 žiak 00:04:36.4473 9.5
4b Tomáš Chrena 25 žiak 00:04:16.9200 6.25
4b Daniela Dršková 30 žiak 00:06:00.8333 7.5
4b Gabriela Kovarovičová 14 žiak 00:05:19.3571 3.5
4b Gabriela Kovarovičová 16 súrodenec 00:04:41.6875 4
4b Andrea Krátka 20 žiak 00:05:39.2000 5
4b Jakub Kubina 22 žiak 00:04:54.8181 5.5
4b Patrik Malík 41 žiak 00:05:30.9756 10.25
4b Miroslava Matúšková 12 rodič 00:19:19.8333 3
4b Soňa Matúšková 23 žiak 00:08:07.0434 5.75
4b Timotej Mihál 28 žiak 00:03:52.9285 7
4b Jakub Palkovič 78 súrodenec 00:02:39.9230 19.5
4b Patrik Palkovič 45 žiak 00:05:04.7111 11.25
4b Monika Poláková 4 iné 00:03:52.0000 1
4b Ema Poláková 4 iné 00:03:49.2500 1
4b Sofia Poláková 17 iné 00:06:52.7647 4.25
4b Adam Ralbovský 36 žiak 00:06:09.1111 9
4b Natália Rašmanová 34 žiak 00:04:14.3529 8.5
4b Andrej Riška 39 žiak 00:05:55.6410 9.75
4b Lujza Rišková 19 žiak 00:06:00.1052 4.75
4b Filip Trubiroha 41 žiak 00:04:30.0243 10.25
4b Sofia Trubirohová 14 súrodenec 00:05:24.4285 3.5
4b,6b,7b Andrej Krátky 17 rodič 00:05:55.4117 4.25
4b,6b,7b Alžbeta Mikušová 17 kamarát 00:03:02.2352 4.25
4b,7b Ľudmila Húšťavová 18 rodič 00:04:46.1111 4.5
4b,8a Stanislava Chrenová 25 rodič 00:02:53.5200 6.25
5a Eva Antálková 34 žiak 00:04:27.9705 8.5
5a Jakub Dujsík 12 žiak 00:05:14.3333 3
5a Eileen Klincová 39 žiak 00:05:49.2307 9.75
5a Soňa Konečná 22 žiak 00:06:51.2727 5.5
5a Jarmila Krajčíková 8 učiteľ 00:18:47.5000 2
5a Oliver Kubina 7 súrodenec 00:08:24.7142 1.75
5a Lenka Kubinová 8 rodič 00:07:21.0000 2
5a Elizabet Kubinová 36 žiak 00:04:52.7777 9
5a Chantal Markovičová 25 žiak 00:06:02.0800 6.25
5a Natália Marônková 37 žiak 00:06:10.1891 9.25
5a Sabina Mlčúchová 17 žiak 00:05:16.3529 4.25
5a Martin Mráz 9 žiak 00:07:02.2222 2.25
5a Filip Polák 33 žiak 00:03:56.2727 8.25
5a David Rencsok 10 súrodenec 00:08:15.7000 2.5
5a Dominika Rencsoková 47 žiak 00:04:17.1702 11.75
5a Anna Rencsoková 29 rodič 00:07:00.9655 7.25
5a Anna Ševčovičová 24 prarodič 00:04:52.5416 6
5a Iveta Záslavová 18 žiak 00:05:50.3888 4.5
5b Michal Antálek 8 žiak 00:06:31.1250 2
5b Izabela Antálková 38 žiak 00:04:51.7105 9.5
5b Vanesa Barátová 37 žiak 00:06:08.8648 9.25
5b Jakub Brabec 10 žiak 00:03:58.9000 2.5
5b Laura Csernáková 11 žiak 00:06:31.8181 2.75
5b Sharon Gajdošová 34 žiak 00:05:42.2941 8.5
5b Natália Halásová 37 žiak 00:06:11.3513 9.25
5b Petra Hnátová 25 kamarát 00:02:46.7600 6.25
5b Matúš Královič 57 žiak 00:03:09.2456 14.25
5b Zuzana Nociarová 41 žiak 00:05:12.2926 10.25
5b Richard Polák 57 žiak 00:03:51.5789 14.25
5b Soňa Puškáčová 41 kamarát 00:02:57.8780 10.25
5b Jakub Ruppert 60 žiak 00:03:36.1333 15
5b Karolína Šimková 49 žiak 00:04:34.3673 12.25
5b Jakub Sofka 10 žiak 00:04:21.0000 2.5
5b Patrik Studenič 99 kamarát 00:02:09.3333 24.75
5b Lívia Valachovičová 55 žiak 00:04:00.4909 13.75
5b Mário Žilavý 10 žiak 00:03:58.2000 2.5
6a Ferdinand Baláž 63 žiak 00:03:30.9047 15.75
6a Kristína Budovičová 46 žiak 00:04:05.3043 11.5
6a Martina Budovičová 39 rodič 00:04:13.4871 9.75
6a Marek Chnápko 43 žiak 00:04:31.2325 10.75
6a Adela Dršková 46 žiak 00:04:18.5217 11.5
6a Natália Hajdinová 25 žiak 00:04:01.9200 6.25
6a Michal Kalčík 62 žiak 00:03:30.8387 15.5
6a Simona Kálková 20 žiak 00:05:46.7000 5
6a Tímea Koščová 18 žiak 00:05:36.5000 4.5
6a Timea Kovárová 55 žiak 00:04:01.3272 13.75
6a Matej Kubina 27 žiak 00:03:54.1111 6.75
6a Natália Lovecká 13 žiak 00:06:08.3076 3.25
6a Radoslav Maderič 67 rodič 00:02:17.8507 16.75
6a Samuel Maderič 37 súrodenec 00:04:55.4864 9.25
6a Adriana Palkovičová 11 súrodenec 00:04:19.7272 2.75
6a Hana Palkovičová 1 učiteľ 00:05:13.0000 0.25
6a Aneta Pernecká 18 žiak 00:06:08.2777 4.5
6a Nikoleta Záslavová 4 žiak 00:07:48.7500 1
6b Alžbeta Anna Hvorecká 37 žiak 00:03:48.7567 9.25
6b Maximilián Bolf 8 žiak 00:03:14.1250 2
6b Michal Drábek 44 žiak 00:05:06.4090 11
6b Jakub Gernát 12 žiak 00:04:49.8333 3
6b Natalia Hanzlovičová 28 kamarát 00:05:03.2857 7
6b Ivana Húšťavová 16 žiak 00:05:01.6250 4
6b Simona Jerhonová 1 iné 00:05:14.0000 0.25
6b Karin Jurkovičová 48 žiak 00:03:58.4791 12
6b Adrián Kovarovič 33 žiak 00:03:37.4848 8.25
6b Viliam Krátky 68 žiak 00:03:10.0294 17
6b Marián Macejka 20 rodič 00:08:59.6500 5
6b Sophia Macejková 55 žiak 00:03:59.8545 13.75
6b Estela Macejková 56 súrodenec 00:02:57.7678 14
6b David Malík 30 žiak 00:04:14.2666 7.5
6b Nikola Mikuličová 27 žiak 00:05:17.5925 6.75
6b Martin Mráz 26 žiak 00:04:51.7692 6.5
6b Melánia Rišková 52 žiak 00:04:19.9230 13
6b Diana Sekerová 33 žiak 00:03:41.9393 8.25
6b Patrik Senko 62 žiak 00:03:30.9354 15.5
6b Anna Šimková 36 žiak 00:05:19.6944 9
6b Mária Šimková 36 rodič 00:05:25.9444 9
6b Erika Škodová 45 žiak 00:05:03.9111 11.25
6b Tomáš Smolinský 37 žiak 00:04:04.9729 9.25
6b Jarmila Sofková 18 prarodič 00:05:15.0555 4.5
6b Marcela Valúšková 50 rodič 00:03:43.6200 12.5
6b Miroslava Zbuňáková 16 žiak 00:05:01.7500 4
7a Lucia Andrašková 23 žiak 00:06:04.8695 5.75
7a Sebastián Daniel 7 súrodenec 00:10:52.0000 1.75
7a Barbora Danielová 1 žiak 01:17:22.0000 0.25
7a Damian David Hambálek 26 žiak 00:06:15.7307 6.5
7a Tibor Hutta 51 žiak 00:04:14.2941 12.75
7a Jakub Juráček 35 žiak 00:04:37.6857 8.75
7a Chiara Knapová 52 žiak 00:04:16.2500 13
7a David Kotvan 54 žiak 00:03:20.3703 13.5
7a Mária Kovarovičová 47 žiak 00:04:21.7021 11.75
7a Ján Mlčúch 13 žiak 00:06:50.8461 3.25
7a Kristína Mlčúchová 41 žiak 00:04:07.8292 10.25
7a Timotej Pavol Badinský 50 žiak 00:04:16.5600 12.5
7a Vladimír Polák 60 žiak 00:03:39.9000 15
7a Ondrej Polák 27 žiak 00:06:06.9629 6.75
7a Silvester Riška 59 žiak 00:03:46.9322 14.75
7a David Šimek 57 žiak 00:03:48.6315 14.25
7a Lenka Škrabáková 9 žiak 00:31:09.3333 2.25
7a,9a Pavol Kovarovič 62 rodič 00:02:53.0322 15.5
7a,9a Monika Kovarovičová 41 rodič 00:03:39.6829 10.25
7b Andrej Chorvatovič 26 žiak 00:05:09.0769 6.5
7b Denis Dujsík 25 žiak 00:04:46.7600 6.25
7b Sebastian Gajdoš 40 žiak 00:04:47.3250 10
7b Jakub Graulík 15 žiak 00:04:37.2000 3.75
7b Patrik Gúth 42 žiak 00:03:56.4523 10.5
7b Denisa Havranová 25 žiak 00:04:46.8400 6.25
7b Sára Jakubcová 54 žiak 00:04:06.5185 13.5
7b Adam Královič 53 žiak 00:03:25.4905 13.25
7b Lukáš Královič 76 žiak 00:02:47.1578 19
7b Anna Maria Kralovičová 47 súrodenec 00:02:38.0000 11.75
7b Michal Palkovič 9 žiak 00:05:54.3333 2.25
7b Petra Palkovičová 11 súrodenec 00:04:19.5454 2.75
7b Erik Pavlovič 53 žiak 00:04:16.6415 13.25
7b Magdaléna Pribilová 39 žiak 00:05:08.8205 9.75
7b Patrik Puček 27 žiak 00:03:13.9259 6.75
7b Ivana Rišková 38 kamarát 00:03:28.9210 9.5
7b Mária Sekerová 32 žiak 00:03:51.4687 8
7b Frederik Šimek 11 žiak 00:06:13.8181 2.75
7b Viktória Sobolová 49 žiak 00:04:05.8571 12.25
7b Soňa Suchovská 39 žiak 00:03:52.6153 9.75
7b Miroslava Valachovičová 11 učiteľ 00:06:24.7272 2.75
8a Petra Antálková 11 rodič 00:06:28.1818 2.75
8a Simona Antálková 34 žiak 00:06:28.9117 8.5
8a Denis Bernáth 14 žiak 00:06:04.9285 3.5
8a Ján Bohdan 17 žiak 00:04:57.4117 4.25
8a Matúš Budovič 16 žiak 00:06:19.9375 4
8a Drahoslava Budovičová 16 rodič 00:03:17.0000 4
8a Júlia Budovičová 43 žiak 00:05:09.9069 10.75
8a Viktória Chrenová 46 žiak 00:04:49.7391 11.5
8a Adrián Ďurinák 15 žiak 00:03:55.4000 3.75
8a Viliam Grega 32 žiak 00:05:14.1875 8
8a Branislav Hesek 19 žiak 00:04:35.1052 4.75
8a Tibor Lukáček 23 iné 00:02:55.2608 5.75
8a Sebastián Mucha 14 žiak 00:05:13.7142 3.5
8a Andrej Pavlovič 9 kamarát 00:07:50.8888 2.25
8a Beáta Ralbovská 15 súrodenec 00:05:58.6666 3.75
8a David Riška 54 žiak 00:03:57.7962 13.5
8a Zuzana Rozinková 34 žiak 00:05:12.8235 8.5
8a Alena Rozinková 37 rodič 00:04:45.6486 9.25
8a Bozena Škodová 18 prarodič 00:05:26.3888 4.5
8a Simona Škodová 50 žiak 00:04:28.0800 12.5
8a Erika Žilavá 45 žiak 00:04:32.1111 11.25
8a,9a Jakub Palkovič 16 súrodenec 00:09:51.4375 4
8a,9a Daša Palkovičová 11 rodič 00:10:24.2727 2.75
9a Damián Bernáth 48 žiak 00:04:16.5208 12
9a Patrik Budovič 57 žiak 00:03:06.6315 14.25
9a Marek Hesek 35 kamarát 00:03:31.3142 8.75
9a Viktória Horečná 45 žiak 00:04:51.5111 11.25
9a Vladimír Hujsa 52 žiak 00:03:54.7692 13
9a Diana Jakubcová 46 žiak 00:04:30.7608 11.5
9a Filip Kovarovič 96 žiak 00:02:10.8229 24
9a Monika Kubinová 44 žiak 00:04:51.8181 11
9a Kristína Lašová 30 súrodenec 00:04:11.4333 7.5
9a Erika Laššová 33 žiak 00:05:07.0606 8.25
9a Alexia Last 31 žiak 00:03:39.3225 7.75
9a Denis Lovecký 30 žiak 00:03:37.6333 7.5
9a Fabian Marek 30 žiak 00:03:40.2666 7.5
9a Anna Mária Valová 27 žiak 00:04:14.8518 6.75
9a Sebastián Matiaško 91 žiak 00:02:14.6813 22.75
9a Martin Mráz 29 žiak 00:03:45.2758 7.25
9a Michal Pribyl 27 žiak 00:04:03.4814 6.75
9a Dominika Psárska 31 žiak 00:03:46.6451 7.75
9a Natália Ralbovská 27 žiak 00:04:55.4814 6.75
9a Sofia Šimková 30 žiak 00:04:33.8666 7.5
9a Erika Žišková 30 žiak 00:04:24.9000 7.5