Kaplnka sv. Anny


Kaplnka sv. Anny

 

Podobne ako zvonica i Kaplnka sv. Anny jestvovala už pred postavením kostola a pomáhala tak pri absencii tohto najdôležitejšieho sakrálneho priestoru suplovať v obmedzenom zmysle jeho funkcie.

Dokladajú to náboženské úkony, ktoré sa v nej alebo pri nej sporadicky vykonávali. Dňa 10. júla 1706 tu bolo pochované trojročné dieťa Juraja Šimunovich, 8. marca 1717 vojak Ján Baltazár Betner. V tomto roku sa tu aj krstilo, sviatosť tu prijali Ján, syn Jakuba Maczejku a Alžbety Heskovej, Ján, syn Antonína a Alžbety Papánkovcov. Spomínajú sa i fundácie, teda darovania majetku na kaplnku, pričom najstaršia z nich, ktorá jestvovanie kaplnky posúva do 17. storočia, je z roku 1686, keď na ňu odkázal šaštínsky dekan Pavol Stephanovics 18 fl. Aké osudy mala kaplnka v druhej polovici 18. a prvej polovici 19. storočia nevedno. V roku 1852 počas pôsobenia Jozefa Matejku vo farnosti pracoval na jej obnove Anton Veszely. Nevedno však, či išlo o znovu postavenie kaplnky, jej prestavbu alebo len novú výmaľbu. Kaplnka obdĺžnikového tvaru má fasádu členenú nárožnými lizénami, sedlovú strechu ukončenú na priečelí štítom a profilovanou rímsou. V interiéri sú umiestnené obrazy sv. Rocha – ochrancu proti moru, sv. Anny a sv. Vendelína – patróna pastierov. Na sviatok sv. Rocha (16. augusta) sem v minulosti chodievala procesia a na sv. Annu (26. júla) sa tu odbavovali bohoslužby.

 

Príbeh

„Povesť rozpráva, že tam pochovávali nepokrstené deti. Jedon kútsky pacholok vraj chodieval na besedu do Brockého a keď šiel v noci okolo kapličky, vždy počul detský plač:

Moja mamička nedbauá
opaku mi nedaua.

Na to strhol mládenec mašlu zo širáka a hodil smerom, odkiaľ vychádzal plač. Plač prestal. Dieťa malo opasok. O tom mi rozprával Anton Ondriska a jeho žena Patková-Michalková. Podľa inej verzie išiel akýsi rybár Vávra okolo kapličky, videl tam dve deti, veľmi plakaly. Pýtal sa ich: Dcerušky proč puačete? Odpovedaly: Lebo nemáme fjertušky. Na to odviazal rybár špagáty okrútené okolo klobúka a uviazal ich deťom okolo pása. Už maly fjertušky, prestali plakať.“

 

The Chapel of St. Anna

 

The Chapel of St. Anna existed already at the end of 17th century before the church was built. Over time, Chapel had probably dilapidated or was completely abolished. Current appearance of the object with square floor plan, double-pitched roof and gable comes from 1852. Back then, the reconstruction was held by Anton Veszely. Inside, the paintings of St. Rochus – guardian before plague, St.Anna and St. Vendelín – patron of shepherds are placed.

Ďalšie fotografie

Sprievodca obcou Kúty 2017

 
 

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: