Fara


Fara

 

Postavenie budovy katolíckej fary v Kútoch súvisí s reformami Jozefa II., ktorý sa aj takýmto spôsobom snažil o povznesenie širokých vrstiev obyvateľstva, a to prostredníctvom vzdelaných, štátu oddaných kňazov a učiteľov v jednotlivých obciach.

Kúty patrili na konci 18. storočia k pomerne veľkým obciam, v roku 1788 mali 1465 obyvateľov. Preto je logické, že sa v roku 1784 stala obec miestnou kaplánkou s vlastným kňazom, ktorý však podliehal farárovi v Brodskom. Akonáhle sa tak stalo, pristúpila správa cisárskych majetkov – Šaštínskeho panstva, ako hlavný patrón k výstavbe fary, ktorá už v roku 1787 slúžila svojmu účelu. Samostatnou farnosťou sa Kúty stali v roku 1809. K prestavbe farskej budovy prišlo v súvislosti so stavbou chrámovej veže. Fara bola pokrytá namiesto slamy škridlou, vybudovaný bol múr okolo dvora a opravené hospodárske budovy, všetko v hodnote 1000 fl. Obytná časť fary dnes predstavuje prízemnú obdĺžnikovú stavbu s polovalbovou strechou, orientovanou širšou stranou do námestia. Dvorový trakt tvoria hospodárske stavby. Prvý kňaz sa ako kaplán dostal do Kútov práve v súvislosti s reformami Jozefa II., ktorými okrem iného zrušil žobravé alebo spoločnosti neužitočné rehole. Bol ním Lucius Tureček (1784 – 1803), kapucín z kláštora v Holíči. K ďalším významným osobnostiam pôsobiacim v Kútoch patrili: Juraj Madovčík (1806 – 1811), Jozef Matejka (1844 – 1856), Andrej Radlinský (1861 – 1879), Jozef Käsmayer (1922 – 1939), Štefan Žák (1958 – 1969).

Príbeh
„Radlinský vystúpil za ablegáta v r. 1865 a 1869, ale ani raz nebol zvolený. Dňa 16. marca 1869 pochodovalo 280 Kúcanov voličov za zvuku hrubolevárskej tureckej muziky do Brockého. Spojený zástup Kúcanov a Bročanov tiahol do Kopčian. Bročania ostali v Kopčanoch na nov, Kúcania išli ďalej do Holíča. Muzika kútskych voličov postavila na nohy do tmy zahalený Holič. Na druhý deň ráno okolo 7 hod. pridali sa Gbelani, Peroveščania, Uníňania, Kopčanáci, Vrbovčania a ostatní Chvojničania, pri muzike tiahol celý zástup do Skalice.
Radlinského voličov nechceli do mesta pustiť. Kúcania nocovali na predmestí, tam pili, tancovali, verbovali. Najlepším tanečníkom bol Ján Čecha z Kútov. Samozrejme, že sa pri tom aj pobili. Jozef Sofka mal v miešku mastné slíže. Jednoho Skaličana tak zbil s tým mieškom, že bol celý mastný. Ičinovi z Kútov polámali Skaličania rebrá.“

 

Clergy House

 

In 1784 Kúty became chaplaincy and construction of clergy house started, donated by Šaštín County. It was completed in 1787. First chaplain was Lucius Tureček, Capuchin from Holíč monastery. Kúty became an autonomous parish in 1809. The reconstruction of clergy house was realized in the time when the church tower was built. During reconstruction the house was covered with roof tile, the wall was built around the courtyard and outbuildings were reconstructed. The most important priests who officiated in Clergy House Kúty were: Jozef Matejka (1844 – 1856), Andrej Radlinský (1861 – 1879), Jozef Käsmayer (1922 – 1939), Štefan Žák (1958 – 1969).

Ďalšie fotografie

Sprievodca obcou Kúty 2017

 
 

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: