Rada školy

Nachádzate sa tu

ČLENOVIA RADY ŠKOLY PRI ZŠ ANDREJA RADLINSKÉHO KÚTY

Za obec E-mail Tel. č.
Ing. Naďa ANTÁLKOVÁ nadaantalkova@gmail.com +421 903 245 568
RNDr. Miroslava MATÚŠKOVÁ, PhD. (predseda) miroslava.matuskova@savba.sk +421 907 176 385
Mgr. Iveta ŠIMUNOVÁ iveta.simunova@gmail.com +421 910 904 668
PaedDr. Eva TURKOVIČOVÁ evickar@centrum.sk +421 911 854 839
     
Za rodičov    
Petra ANTÁLKOVÁ (podpredseda) antalkovap@gmail.com +421 903 170 208
Jarmila KRÁLOVIČOVÁ jarmilakralovicovaa@gmail.com +421 905 356 192
Ing. Daša KRÁTKA dasa@kratka.sk +421 905 395 994
Marcela RALBOVSKÁ ralbovsky.romek@gmail.com +421 908 442 700
     
Za pedag. pracovníkov    
Mgr. Jarmila KRAJČÍKOVÁ jarkakrajcikova@centrum.sk +421 907 508 498
Mgr. Mariana PLAŠILOVÁ mariana.plasilova@gmail.com +421 907 548 247
     
Za nepedagog. pracovníkov    
Gabriela HNÁTOVÁ                              pam@zskuty.sk +421 905 217 095

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: