Nachádzate sa tu

       

 

 

Kroj v Kútoch

 

                   Podoba tradičného ľudového odevu, ktorý sa častejšie označoval názvom kroj, bola podmienená niekoľkými na seba navzájom pôsobiacimi faktormi.

K nim patrí jednak príslušnosť Kútov k regiónu Záhoria, resp. v užšom zmysle už od stredoveku, prakticky až do roku 1918 v rámci feudálnych vzťahov k Šaštínskemu panstvu. Druhým určujúcim faktorom pre Kúty bolo pomerne skoré napojenie na väčšie mestské centrá ako bola Břeclav, Bratislava, Viedeň koncom 19. storočia, ako aj tradičné zamestnávanie sa na sezónne práce alebo v domácnostiach bohatších spoločenských vrstiev v Rakúskych krajinách, čo umožnilo zrušenie poddanstva v roku 1848. V tomto zmysle bol kútsky kroj pod vplyvom mestskej módy druhej polovice 19. storočia, resp. z tejto módy priamo vychádzal. Svoju rolu v tomto smere mohla azda zohrať i skutočnosť, že spomenuté Šaštínske panstvo spolu so susedným Holíčskym vlastnila od polovice 18. storočia cisársko-kráľovská rodina Habsburgovcov a aj prostredníctom ich úradníckeho aparátu mohla viedenská móda prenikať do centier oboch panstiev.

Postupným vyprofilovaním sa ženského a mužského kroja sa tento variant typizoval a z fotografického materiálu z prelomu 19. a 20. storočia je zrejmé, že bol rozšírený v Kútoch, Brodskom, Gbeloch, Kuklove, Čároch, Letničí v Dojči a na Smolinskom.

Samotný kroj sa podľa príležitosti, na ktorú sa obliekal, delil na pracovný, sviatočný a slávnostný.

sponzori

Mužský zbor Kúcané   

Kontakt :     pjekne.mjestecko@gmail.com

Organizačný vedúci:

Filip Húšťava  +421 908 583 520,

filip.hustava@gmail.com

Umeleckí vedúci:

David Valachovič, Marek Gernát          

Detský folklórny súbor Kúcanek

Kontakt: info@kucanek.sk

Organizačná vedúca:

Ľubomíra Pernecká +421 911 313151,

lpernecka@gmail.com

Umelecká vedúca:

Milica Barkociová