Beh pre zdravie 2015

Rada školy pri Základnej škole Andreja Radlinského v Kútoch organizuje druhý ročník „Behu pre zdravie“. Súťažiť sa bude tri dni:

18. 5. – pondelok, 20. 5. – streda a 22. 5. – piatok

od 17:30 do 20:00 hod.

Príďte podporiť svoje zdravie a svoje deti. Súťaž prebieha medzi triedami. Úlohou každého žiaka je v rámci svojej triedy zabehnúť čo najviac „kolečiek“ na antukovej dráhe na školskom dvore. Pomáhať Vám môžu aj rodinní príslušníci, kamaráti...  Víťazom sa stane trieda s najvyšším počtom odbehnutých okruhov. Behom spravíte niečo nielen pre svoje zdravie, ale môžete získať aj zaujímavé ceny.

  • 1. miesto – filmové predstavenie pre celú triedu
  • 2. miesto – triedna opekačka
  • 3. miesto – zmrzlina pre celú triedu

Slávnostné vyhodnotenie bude na Našej olympiáde 7. júna 2015.

POKYNY

1. Každý účastník sa musí zaregistrovať

a. údaje pre registráciu: Meno, Priezvisko, trieda, za ktorú súťaží
b. pri registrácii účastník dostane čip, ktorý je jednoznačným identifikátorom odbehnutých kôl daného účastníka

2. Priebeh súťaže

a. po odbehnutí okruhu priloží bežec svoj čip na niektorý z troch meračov, až kým nezačuje pípnutie, čím sa mu započíta odbehnuté kolo
b. viacnásobné načítanie čipu (zapípanie) nebude započítané do odbehnutých kôl

3. Ukončenie

Po ukončení behu je každý účastník povinný vrátiť čip na registračné miesto, inak odbehnuté okruhy nebudú započítané.

4. Výsledky

Výsledky behu budú priebežne zverejňované na www.kuty.media